Uitzonderingen - afkortingen

Uitzonderingen - afkortingen

  • afkorting
  • afkortingen
  • initiaalwoorden
  • letterwoorden

  Theorie

Uitdaging

Hoe worden woorden afgekort en wat zijn de uitzonderingen?

Methode

Initiaalwoorden en letterwoorden worden, in het algemeen, geschreven zonder punten en met behoud van hun orginele hoofdletters. Hiervoor gelden een aantal regels, maar helaas gelden deze niet altijd. De meest voorkomende uitzondering zijn: 

 

1 - Kleine letters, geen punten: opleidingen

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Afkorting: vwo

 

2 - Hoofdletters, geen punten: wetten, regelingen, overheidsplannen, ziekten

Wet op de airbeidsongeschiktheidsverzekering
Afkorting: WAO

 

3 - Geen punten: eenheden

Centimeter
Afkorting: cm
Behalve in een tekst/zin: De liniaal is 30 cm. lang.  

 

  Vuistregels

De uitzonderingen omtrent het afkorten van woorden zijn als volgt:

  • Kleine letters, geen punten: opleidingen.
  • Hoofdletters, geen punten: wetten, regelingen, overheidsplannen, ziekten.
  • Geen punten: eenheden.

  Voorbeeldvraag

Schrijf de juiste afkorting op.

a. Impaired Glucose Tolerance
b. Voortgezet onderwijs
c. Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

 

Uitwerking: 

a. IGT
Ziektes worden geschreven met hoofdletters en zonder punten. 

b. vo
Opleidingen worden geschreven zonder hoofdletters en zonder punten.

c. WGBO
Wetten worden geschreven met hoofdletters en zonder punten. Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis