Aanvullende regels - trappen van...

Aanvullende regels - trappen van vergelijking

 • trappen van vergelijking
 • stellende trap
 • vergrotende trap
 • overtreffende trap

  Theorie

Uitdaging

Wat zijn de aanvullende regels omtrent de spelling van de trappen van vergelijking?

Methode

De basisregels voor de trappen van vergelijking zijn: 

Stellende trap --> bijvoeglijk naamwoord
Vergrotende trap --> bijvoeglijk naamwoord + er
Overtreffende trap --> bijvoeglijk naamwoord + st

 

Er zijn ook een aantal aanvullende regels, namelijk als het bijvoeglijk naamwoord eindigt op een: 

 

1 - aa, ee, oo of uu + enkele medeklinker 

In dit geval verdwijnt een van de klinkers in de vergrotende trap:

kaal - kaler - kaalst 

 

2 - korte a, e, i, o of u + enkele medeklinker

In dit geval verdubbelt de medeklinker in de vergrotende trap:

snel - sneller - snelst

 

3 - r 

In dit geval komt er vaak +der in plaats van +er in de vergrotende trap:

duur - duurder - duurst 

 

4 - stomme e

In dit geval is het vaak +r in plaats van +er in de vergrotende trap. 

timide - timider - timiedst 

 

5  - s

In dit geval heeft de vergrotende trap soms een z in plaats van een s en de overtreffende trap heeft +t in plaats van +st.

boos - bozer - boost

 

6 - f 

In dit geval heeft de vergrotende trap soms een v in plaats van een f. 

scheef - schever - scheefst

  Vuistregels

De basisregels voor de trappen van vergelijking zijn: 

 • Stellende trap --> bijvoeglijk naamwoord
 • Vergrotende trap --> bijvoeglijk naamwoord + er
 • Overtreffende trap --> bijvoeglijk naamwoord + st

Er zijn ook een aantal aanvullende regels, namelijk als het bijvoeglijk naamwoord eindigt op een: 

 • aa, ee, oo of uu + enkele medeklinker --> een van de klinkers in de vergrotende trap verdwijnt
 • korte a, e, i, o of u + enkele medeklinker --> de medeklinker in de vergrotende trap verdubbelt
 • r --> vaak +der in plaats van +er in de vergrotende trap
 • stomme e --> +r in plaats van +er in de vergrotende trap
 • s --> de vergrotende trap heeft soms een z in plaats van een s en de overtreffende trap heeft +t in plaats van +st
 • f --> de vergrotende trap heeft soms een v in plaats van een f

  Voorbeeldvraag

Vul het bijvoegelijk naamwoord in in de juiste vorm.

a. 

de stellende trap - fris

de vergrotende trap - ...

de overtreffende trap - ...

b. 

de stellende trap - extreem

de vergrotende trap - ...

de overtreffende trap - ...

c. 

de stellende trap - ...

de vergrotende trap - ...

de overtreffende trap - somberst

 

Uitwerking: 

a. 

In het bijvoeglijk naamwoord zit een korte klinker gevolgd door een enkele medeklinker. In dit geval verdubbelt de medeklinker in de vergrotende trap.

fris - frisser - frist

b. In het bijvoeglijk naamwoord zit een dubbele klinker gevolgd door een enkele medeklinker. In dit geval verdwijnt een van de klinkers in de vergrotende trap.

extreem - extremer - extreemst

c. Het bijvoeglijk naamwoord eindigt op een r. In dit geval komt er vaak +der in plaats van +er in de vergrotende trap:

somber - somberder - somberst

 

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis