Aanvullende regels - trappen van vergelijking

 • trappen van vergelijking
 • stellende trap
 • vergrotende trap
 • overtreffende trap

  Theorie

Uitdaging

Wat zijn de aanvullende regels omtrent de spelling van de trappen van vergelijking?

Methode

De basisregels voor de trappen van vergelijking zijn: 

Stellende trap --> bijvoeglijk naamwoord
Vergrotende trap --> bijvoeglijk naamwoord + er
Overtreffende trap --> bijvoeglijk naamwoord + st

 

Er zijn ook een aantal aanvullende regels, namelijk als het bijvoeglijk naamwoord eindigt op een: 

 

1 - aa, ee, oo of uu + enkele medeklinker 

In dit geval verdwijnt een van de klinkers in de vergrotende trap:

kaal - kaler - kaalst 

 

2 - korte a, e, i, o of u + enkele medeklinker

In dit geval verdubbelt de medeklinker in de vergrotende trap:

snel - sneller - snelst

 

3 - r 

In dit geval komt er vaak +der in plaats van +er in de vergrotende trap:

duur - duurder - duurst 

 

4 - stomme e

In dit geval is het vaak +r in plaats van +er in de vergrotende trap. 

timide - timider - timiedst 

 

5  - s

In dit geval heeft de vergrotende trap soms een z in plaats van een s en de overtreffende trap heeft +t in plaats van +st.

boos - bozer - boost

 

6 - f 

In dit geval heeft de vergrotende trap soms een v in plaats van een f. 

scheef - schever - scheefst

Met Slimleren kun je op een leuke manier thuis extra oefenen met de vakken waar jij moeite mee hebt. Zo ben je beter voorbereid en heb je nooit meer stress voor toetsen.

  Vuistregels

De basisregels voor de trappen van vergelijking zijn: 

 • Stellende trap --> bijvoeglijk naamwoord
 • Vergrotende trap --> bijvoeglijk naamwoord + er
 • Overtreffende trap --> bijvoeglijk naamwoord + st

Er zijn ook een aantal aanvullende regels, namelijk als het bijvoeglijk naamwoord eindigt op een: 

 • aa, ee, oo of uu + enkele medeklinker --> een van de klinkers in de vergrotende trap verdwijnt
 • korte a, e, i, o of u + enkele medeklinker --> de medeklinker in de vergrotende trap verdubbelt
 • r --> vaak +der in plaats van +er in de vergrotende trap
 • stomme e --> +r in plaats van +er in de vergrotende trap
 • s --> de vergrotende trap heeft soms een z in plaats van een s en de overtreffende trap heeft +t in plaats van +st
 • f --> de vergrotende trap heeft soms een v in plaats van een f

  Voorbeeldvraag

Vul het bijvoegelijk naamwoord in in de juiste vorm.

a. 

de stellende trap - fris

de vergrotende trap - ...

de overtreffende trap - ...

b. 

de stellende trap - extreem

de vergrotende trap - ...

de overtreffende trap - ...

c. 

de stellende trap - ...

de vergrotende trap - ...

de overtreffende trap - somberst

 

Uitwerking: 

a. 

In het bijvoeglijk naamwoord zit een korte klinker gevolgd door een enkele medeklinker. In dit geval verdubbelt de medeklinker in de vergrotende trap.

fris - frisser - frist

b. In het bijvoeglijk naamwoord zit een dubbele klinker gevolgd door een enkele medeklinker. In dit geval verdwijnt een van de klinkers in de vergrotende trap.

extreem - extremer - extreemst

c. Het bijvoeglijk naamwoord eindigt op een r. In dit geval komt er vaak +der in plaats van +er in de vergrotende trap:

somber - somberder - somberst

 

… meer dan 25.000 leerlingen met
Slimleren oefenen…
… en dat zij Slimleren gemiddeld
beoordelen met een 9,2!
Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.