Uitzonderingen - trappen van ver...

Uitzonderingen - trappen van vergelijking

  • trappen van vergelijking
  • stellende trap
  • vergrotende trap
  • overtreffende trap

  Theorie

Uitdaging

Zijn er uitzonderingen op de spellingsregels van de trappen van vergelijking?

Methode

De basis regels voor de trappen van vergelijking zijn: 

Stellende trap --> bijvoeglijk naamwoord
Vergrotende trap --> bijvoeglijk naamwoord + er
Overtreffende trap --> bijvoeglijk naamwoord + st

 

Een trap van vergelijking kan ook onregelmatig zijn, zoals in de volgende gevallen: 

goed - beter - best
veel - meer - meest
weinig - minder - minst

In sommige gevallen is de overtreffende trap moeilijk om uit te spreken. In het algemeen zijn het woorden die eindigen op: -de, -s, -sch, -sd, -sk, -st, maar er zijn ook andere woorden. Je zult het merken als je het woord probeert uit te spreken. Om dit te vermijden gebruik je dan de volgende regel voor deze trap: meest + bijvoeglijk naamwoord. Bijvoorbeeld: 

vers - verser - meest vers
geel - geler - meest geel  

 

Let op: dit is niet nodig als het woord makkelijk uitspreekbaar is. 

 

  Vuistregels

  • Een trap van vergelijking kan ook onregelmatig zijn.
  • In sommige gevallen is de overtreffende trap moeilijk om uit te spreken. Om dit te vermijden gebruik je dan de volgende regel voor deze trap: meest + bijvoeglijk naamwoord.

  Voorbeeldvraag

Vul het bijvoegelijk naamwoord in in de juiste vorm.

a. 

de stellende trap - kritisch

de vergrotende trap - ...

de overtreffende trap - ...

b. 

de stellende trap - graag

de vergrotende trap - ...

de overtreffende trap - ...

c. 

de stellende trap - tam

de vergrotende trap - ...

de overtreffende trap - ...

 

Uitwerking: 

a. 

In sommige gevallen is de overtreffende trap moeilijk om uit te spreken. In het algemeen zijn het woorden die eindigen op: -de, -s, -sch, -sd, -sk, -st, maar er zijn ook andere woorden. Gebruik dan de volgende regel voor deze trap: meest + bijvoeglijk naamwoord.

kritisch - kritischer - meest kritisch

b. Een trap van vergelijking kan ook onregelmatig zijn.

graag - liever - liefst

c. 

In het bijvoeglijk naamwoord zit een korte klinker gevolgd door een enkele medeklinker. In dit geval verdubbelt de medeklinker in de vergrotende trap. De overtreffende trap is niet moeilijk om uit te spreken dus we gebruiken de regel: bijvoegelijk naamwoord + st. 

tam - tammer - tamst 

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis