Zuid-Europa - waar ligt de stad?

Zuid-Europa - waar ligt de stad?

  Theorie

Uitdaging

We kunnen Europa opdelen in een noordelijke deel, een oostelijk deel, een zuidelijk deel en een westelijk deel. Hier zie je een kaart van Zuid-Europa.

Maar welke landen liggen er in het zuiden van Europa en hoe noemen we de verschillende (hoofd)steden die in deze landen liggen?

Methode

Zuid-Europa is het zuidelijk deel van Europa. Het omvat met name de Europese landen die grenzen aan de Middellandse Zee. Het begrip Zuid-Europa heeft echter geen officiële status, welke gebieden en landen ertoe behoren is daarom niet altijd helemaal duidelijk. De Verenigde Naties hanteren bijvoorbeeld een andere definitie van de regio Zuid-Europa dan de Bosatlas dat doet.

Mensen die uit Zuid-Europese landen komen, worden vaak zuiderlingen genoemd.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis