Zuid-Europa land & hoofdstad - b...

Zuid-Europa land & hoofdstad - basis

  Theorie

Uitdaging

We kunnen Europa opdelen in een noordelijke deel, een oostelijk deel, een zuidelijk deel en een westelijk deel. Hier zie je een kaart van Zuid-Europa.

Maar welke landen liggen er in het zuiden van Europa en hoe noemen we de verschillende (hoofd)steden die in deze landen liggen?

Methode

Zuid-Europa is het zuidelijk deel van Europa. Het omvat met name de Europese landen die grenzen aan de Middellandse Zee. Het begrip Zuid-Europa heeft echter geen officiële status, welke gebieden en landen ertoe behoren is daarom niet altijd helemaal duidelijk. De Verenigde Naties hanteren bijvoorbeeld een andere definitie van de regio Zuid-Europa dan de Bosatlas dat doet.

Mensen die uit Zuid-Europese landen komen, worden vaak zuiderlingen genoemd.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis