onderdelen van het assenstelsel

Basis - onderdelen van het assenstelsel

  Theorie

Uitdaging

In de wiskunde tekenen we vaak grafieken om bepaalde informatie weer te geven. Grafieken worden meestal weergegeven in assenstelsels. Dankzij het assenstelsel kun je makkelijk aflezen welke waarden de verschillende punten in de grafiek hebben.

In deze theorie leggen we je uit hoe je een assenstelsel tekent en hoe je punten in een assenstelsel, ook wel coördinaten genoemd, tekent.

Methode

Assenstelsel tekenen

Om een assenstelsel te tekenen doorloop je de volgende stappen:

 • Stap 1: Je begint met het aangeven van de oorsprong. Dit is het punt O.
 • Stap 2: Vanuit O teken je een horizontale lijn, de x-as. De oorsprong is nul, elk punt naar rechts is +1, elk punt naar links is -1.
 • Stap 3: Vanuit O teken je een verticale lijn, dit is de y-as. De oorsprong is nul, elk punt naar boven is +1, elk punt naar beneden is -1.

Punten in het assenstelsel tekenen

Om een punt in een assenstelsel aan te geven geef je aan hoeveel stappen naar rechts (of links) en naar boven (of beneden) je moet zetten vanuit punt O. Hoeveel stappen het zijn wordt aangegeven met de x-coördinaat en de y-coördinaat.

De x-coördinaat geeft aan hoeveel stappen je naar links of rechts moet. De y-coördinaat geeft aan hoeveel stappen je naar boven of naar beneden moet.

 • Als je naar links of naar beneden moet om bij je punt te komen zijn je x-coördinaat of y-coördinaat negatief.
 • De coördinaten van een punt wordt aangegeven tussen haakjes met een komma ertussen, dus: (x-coördinaat, y-coördinaat)

  Bijvoorbeeld, voor punt P waarvoor je 2 stappen naar rechts en 4 omhoog moet zetten vanuit de oorsprong zijn de coördinaten (2,4).
  Let op: Je ziet hier dat één blokje niet per sé één stap is, hier is één stap namelijk even groot als twee blokjes.

Punt P is een roosterpunt. Roosterpunten zijn punten waarvan de coördinaten hele getallen zijn. Dit noem je roosterpunten omdat ze precies op het kruispunt van twee roosterlijnen liggen. Coördinaten hoeven niet altijd gehele getallen te zijn, bijvoorbeeld (1,3;2,7). Je schrijft dan een puntkomma tussen de x-coördinaat en de y-coördinaat. In dat geval is het punt geen roosterpunt.

  Vuistregels

 • x-as is de horizontale as.
 • y-as is de verticale as.
 • Het snijpunt van de x-as en de y-as is de oorsprong, O.
 • Een figuur met oorsprong, x-as en y-as is een assenstelsel.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis