Introductie regelmaat: tabel invullen en grafiek tekenen

Introductie regelmaat: tabel invullen en grafiek tekenen

  Theorie

Uitdaging

Bij een tabel of een grafiek kun je vaak zelf een formule maken door goed naar de tabel of grafiek te kijken. Hoe je dat precies doet leggen we je uit in deze theorie.

Methode

Om uit te leggen hoe je een formule kunt maken van een tabel en van een grafiek, bekijken we de volgende voorbeelden.

 

Voorbeeld 1

Maak de letterformule bij onderstaande tabel:

$$\newcommand\T{\Rule{0pt}{1em}{.3em}} \begin{array}{c|c|c|c} \mbox{Aantal dagen} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \T \\\hline \mbox{Huur} \T & 35 & 85 & 135 & 185 & 235 \end{array}$$

Het begingetal is het getal dat in de tabel onder het aantal dagen van 0 staat. Dat is het getal 35. Dat betekent namelijk dat bij 0 dagen, er toch huurkosten van 35 euro betaald moeten worden (= het begingetal).

Het stijggetal is het getal waarmee de huur iedere stap stijgt. Dat is in dit geval 50. Je ziet dat 85 - 35 = 50, 135- 85 = 50, etc.

De letterformule is dus: H = 35 + 50d

 

Voorbeeld 2

Geef de letterformule bij de grafiek over de VERDIENSTEN van Iris.

Het begingetal is het getal dat in de grafiek overeenkomt met het aantal uren van 0. Dat is het getal 20. Dat betekent namelijk dat bij 0 uren gewerkt, er toch al 20 euro aan onkosten is verdiend (= het begingetal).

Het stijggetal is het getal waarmee de huur iedere stap stijgt. Je kunt aflezen dat dat bij de blauwe lijn 5 is.

De letterformule is dus: V = 20 + 5u

Met Slimleren kun je op een leuke manier thuis extra oefenen met de vakken waar jij moeite mee hebt. Zo ben je beter voorbereid en heb je nooit meer stress voor toetsen.
… meer dan 25.000 leerlingen met
Slimleren oefenen…
… en dat zij Slimleren gemiddeld
beoordelen met een 9,2!
Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.