Globale grafieken

Globale grafieken

 • constant
 • stijgen
 • dalen
 • globale grafieken
 • soorten grafieken

  Video

  Theorie

Uitdaging

Globale grafieken zijn grafieken waarbij langs de assen geen getallen staan. Je kunt de gegevens dan niet precies aflezen. Toch kunnen deze grafieken je een hoop informatie geven.

In deze theorie behandelen we het verloop van globale grafieken.

Methode

Bij globale grafieken staat er bij de assen wel waar de grafiek over gaat, maar geen exacte waarden.

Bij deze grafieken letten we vooral op het verloop, dit betekent de vorm van de grafiek.

 • Het deel van een grafiek is stijgend als de lijn van het deel omhoog loopt.
 • Het deel van een grafiek is dalend als de lijn van het deel naar beneden loopt.
 • Het deel van een grafiek is constant als de lijn van het deel recht, dus horizontaal loopt.

Kijk naar de afbeelding 'Grafiek mazelen'. Je ziet dat de lijn van de grafiek naar beneden gaat. Dit betekent dat de mazelen sterfte in Nederland gedaald is in een aantal jaar tijd. Het verloop van jaren staat namelijk op de x-as.

  Vuistregels

 • Het deel van een grafiek is stijgend als de lijn van het deel omhoog loopt.
 • Het deel van een grafiek is dalend als de lijn van het deel naar beneden loopt.
 • Het deel van een grafiek is constant als de lijn van het deel recht, dus horizontaal loopt.

  Voorbeeldvraag

a. Welke stukken van de grafiek zijn stijgend?

b. Weke stukken van de grafiek zijn dalend?

c. Welke stukken van de grafiek zijn constant?

 

Uitwerking

a. De grafiek stijgt bij de stukken b en d.

b. De grafiek daalt bij de stukken f en g.

c. De grafiek is constant bij de stukken a, c, e en h.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis