negatieve getallen optellen en a...

Basis - negatieve getallen optellen en aftrekken

  • negatieve getallen
  • negatieve getallen optellen en aftrekken
  • rekenen met negatieve getallen

  Theorie

Uitdaging

Net zoals met positieve getallen, moet je ook leren rekenen met negatieve getallen. Een negatief getal kun je herkennen aan het min-teken voor het getal.

In deze theorie leer je hoe je met negatieve getallen kunt optellen en aftrekken.

Methode

Voor het optellen van negatieve getallen gebruik je de regel:

  • + - = -

Zo is bijvoorbeeld 9 + -2 = 9 - 2 = 7.
Het optellen van een negatief getal is hetzelfde is als het aftrekken van een positief getal.

Voor het aftrekken van negatieve getallen gebruik je de regel:

  • - - = +

Zo is bijvoorbeeld 9 - - 2 = 9 + 2 = 11.
Het aftrekken van een negatief getal is hetzelfde als het optellen van een positief getal.

  Vuistregels

  • + - = -
  • - - = +

  Voorbeeldvraag

Bereken.

a. 6 + -3

b. -6 + -3

c. 7 - -2

d. -7 - -2

 

Uitwerking

a. 6 + -3 = 6 - 3 = 3

b. -6 + -3 = -6 - 3 = -9

c. 7 - -2 = 7 + 2 = 9

d. -7 - -2 = -7 + 2 = -5

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis