Basis - oplossen van lineaire ongelijkheden

 • lineaire ongelijkheden
 • lineaire ongelijkheden oplossen

  Video

  Theorie

Uitdaging

Bij een lineaire ongelijkheid heb je maken met twee lineaire formules, die van elkaar gescheiden zijn door een ongelijkheidsteken.

In deze theorie leer je welke tekens er bestaan en hoe je een dergelijke ongelijkheid kunt oplossen.

Methode

Lineaire ongelijkheden worden aangegeven met de tekens <, >, ≤ en ≥.  

 • > betekent dat de linkerkant van het teken groter is dan de rechterkant.
 • < betekent dat de linkerkant van het teken kleiner is dan de rechterkant.
 • ≤ betekent dat de linkerkant kleiner is dan of gelijk is aan de rechterkant.
 • ≥ betekent dat de linkerkant groter is dan of gelijk is aan de rechterkant.

Stappenplan voor het oplossen van lineaire ongelijkheden

Om een lineaire vergelijking op te lossen, gebruik je de volgende stappen:

 1. Haakjes wegwerken (als die er zijn)
 2. Breng de termen met een x erin naar links
 3. Breng de getallen naar rechts
 4. Schrijf zo mogelijk korter
 5. Deel door het getal wat nog voor de x staat. Is dit een negatief getal, dan klapt het teken om!

Bijvoorbeeld 15x + 36 < 14x + 6 is een lineaire ongelijkheid. De linkerkant moet kleiner zijn dan de rechterkant. Je wilt weten voor welke getallen voor x deze ongelijkheid geldt.

Bij het oplossen van deze ongelijkheid ga je als volgt te werk:

 • Stap 1: 15x - 14x + 36 < 6 (de term met een x naar links brengen)
 • Stap 2: 15x - 14x < 6 - 36 (de term zonder x naar rechts brengen)
 • Stap 3: x < -30 (schrijf zo mogelijk korter)
Dit betekent dat de ongelijkheid klopt als x kleiner is dan -30.

Je mag ook beide kanten van een ongelijkheid delen of vermenigvuldigen met hetzelfde getal, net zoals bij een vergelijking. Maar let goed op! Als het getal waarmee je deelt of vermenigvuldigt een negatief getal is, dan moet je het teken (> of <) omklappen. 
 
Bijvoorbeeld: 35x + 140 > 38x - 130
 • Stap 1: 35x - 38x + 140 > -130 (de term met een x naar links brengen)
 • Stap 2: 35x - 38x < -130 - 140 (de term zonder x naar rechts brengen)
 • Stap 3: -3x > -270 (schrijf zo mogelijk korter)
Hier moet je beide kanten door -3 delen om de oplossing voor x te vinden. Je deelt dus door een negatief getal. In dat geval klapt het teken > om in <.
 • Stap 4: x < 90 (beide kanten gedeeld door -3)
Met Slimleren kun je op een leuke manier thuis extra oefenen met de vakken waar jij moeite mee hebt. Zo ben je beter voorbereid en heb je nooit meer stress voor toetsen.

  Vuistregels

Onthoud dat:

 • < betekent kleiner dan.
 • > betekent groter dan.
 • ≤ betekent kleiner dan of gelijk aan.
 • ≥ betekent groter dan of gelijk aan.
 • Als je deelt of vermenigvuldigt met een negatief getal in een ongelijkheid, dan klapt het teken om.

Stappenplan voor het oplossen van lineaire ongelijkheden:

 1. Haakjes wegwerken (als die er zijn)
 2. Breng de termen met een x erin naar links
 3. Breng de getallen naar rechts
 4. Schrijf zo mogelijk korter
 5. Deel door het getal wat nog voor de x staat. Is dit een negatief getal, dan klapt het teken om!

  Voorbeeldvraag

Los de volgende ongelijkheden op aan de hand van het stappenplan:

a. -4p + 8 ≥ 7p - 5

b. 3x + 18x - 3 > 4x - 130

 

Uitwerking

a. -4p + 8 ≥ 7p - 5

 • Stap 1: -4p - 7p + 8≥ -5 (de term met een x naar links brengen)
 • Stap 2: -4p - 7p ≥ -5 - 8 (de term zonder x naar rechts brengen)
 • Stap 3: -11p ≥ -13 (schrijf zo mogelijk korter)
 • Stap 4: $$p ≤ \frac{-13}{-11}$$ (beide kanten gedeeld door -11, het teken klapt om)
 • Antwoord: p ≤ 1,18

b. 3x + 18x - 3 > 4x - 130

 • Stap 1: 3x + 18x - 4x - 3 > -130 (de term met een x naar links brengen)
 • Stap 2: 3x + 18x - 4x > -130 + 3 (de term zonder x naar rechts brengen)
 • Stap 3: 17x > -127 (schrijf zo mogelijk korter)
 • Stap 4: $$x > \frac{-127}{17}$$ (beide kanten gedeeld door 17)
 • Antwoord: x > -7,47
… meer dan 25.000 leerlingen met
Slimleren oefenen…
… en dat zij Slimleren gemiddeld
beoordelen met een 9,2!
Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.