Rekenen met grote getallen

Rekenen met grote getallen

  • grote getallen
  • wetenschappelijke notatie
  • miljard
  • biljard
  • triljoen
  • biljoen
  • cijfermateriaal

  Theorie

Uitdaging

Als getallen erg groot worden, wordt er soms over gegaan op de wetenschappelijke notatie. Bij het uitrekenen is het het makkelijkste om alles om te zetten in dezelfde grootheden.

Methode

De volgende grootheden worden vaak gebruikt:

1 duizend = 103 = 1.000

1 miljoen = 106 = 1.000.000

1 miljard = 109 = 1.000.000.000

1 biljoen = 1012 = 1.000.000.000.000

1 biljard = 1015 = 1.000.000.000.000.000

1 triljoen = 1018 = 1.000.000.000.000.000.000

  Vuistregels

  • Ga zorgvuldig te werk bij het rekenen met grote getallen.

  Voorbeeldvraag

a. Rond 635.782.283 af op miljoenen

b. Rond 32.103 miljoen af op miljarden.

 

Uitwerking

a. 1 miljoen = 106 = 1.000.000

635.782.283 = 636 miljoen

b. 1 miljoen = 106 = 1.000.000

1 miljard = 109 = 1.000.000.000

32.103 miljoen = 32 miljard.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis