grafieken van kwadratische formu...

Basis - grafieken van kwadratische formules verschuiven

 • grafieken verschuiven
 • kwadratische grafieken
 • verticaal verschuiven
 • grafieken veranderen

  Theorie

Uitdaging

Kwadratische grafieken kun je horizontaal en verticaal verschuiven. Als een grafiek verschoven wordt krijg je een nieuwe formule en de grafiek die daarbij hoort heet de beeldgrafiek.

In deze theorie leggen we je uit hoe je een grafiek verschuift en hoe de formule daarbij verandert.

Methode

Een standaardvorm van een kwadratische formule is f(x) = ax2. Op x = 0 heeft deze formule altijd als uitkomt 0. Je kunt deze grafiek verschuiven op de horizontale en verticale assen. Dit doe je op de onderstaande manier.

Hieronder een zijn een aantal voorbeelden op basis van de formule: f(x) = 5x2 (zwarte grafiek).

 • Als de grafiek verticaal (omhoog) verschuift met 8 dan wordt de formule: g(x) = 5x2 + 8 (blauwe grafiek).
 • Als de grafiek horizontaal verschuift naar rechts met 8 dan wordt de formule: g(x) = 5 · (x - 8)2 (gele grafiek).
 • Als de grafiek verticaal (omlaag) verschuift met 5 dan wordt de formule: g(x) = 5x2 - 5 (rode grafiek).
 • Als de grafiek horizontaal verschuift naar links met 5 dan wordt de formule: g(x) = 5 · (x + 5)2 (groene grafiek).

Samengevat in meer algemene zin doe je dus het volgende:
Wanneer grafieken worden verschoven, verandert de kwadratische formule f(x) = ax2:

 • Omhoog met q wordt g(x) = ax2 + q
 • Omlaag met q wordt g(x) = ax2 - q
 • Naar links met p wordt g(x) = a(x + p)2
 • Naar rechts met p wordt g(x) = a(x - p)2

  Vuistregels

Formule: f(x) = ax2

 • Omhoog met q wordt g(x) = ax2 + q
 • Omlaag met q wordt g(x) = ax2 - q
 • Naar links met p wordt g(x) = a(x + p)2
 • Naar rechts met p wordt g(x) = a(x - p)2

  Voorbeeldvraag

De grafiek van y = 5x2 wordt verschoven met de onderstaande hoeveelheden. Schrijf de nieuwe formule op: 

a. 3 naar links 
b. 6 naar rechts 
c. 2 omlaag
d. 4 omhoog en 2 naar rechts
 
 
Uitwerking
 
a. y = 5(x + 3)2
b. y = 5(x - 6)2
c. y = 5x2 - 2
d. y = 5(x - 2)2 + 4 

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis