sommen met letters

Gevorderd - sommen met letters

  • formules met letters
  • letters in formules
  • sommen met letters
  • rekenen met letters

  Theorie

Uitdaging

In formules kunnen naast getallen ook letters voorkomen. De getallen blijven hetzelfde, maar de letters kunnen verschillende waarden aannemen.

De meeste formules werken met x en y, maar het kan ook voorkomen dat er andere letters in voorkomen. Voor de wiskunde maakt dit echter niks uit: je gaat nog steeds op dezelfde manier te werk.

Hoe je rekent met letters in formules leggen we je in deze theorie uit.

Methode

Stel je hebt de volgende eenvoudige formule: 8x + 2
En je moet berekenen wat de formule is voor x = 6

Je vult hier voor de letter het gegeven getal in:

  • 8x + 2 voor x = 6 geeft 8 · 6 + 2 = 48 + 2 = 50

Als er in de formule een a in plaats van een x had gestaan en je had moeten berekenen wat de formule is voor a = 6, dan had je dat op dezelfde manier op kunnen lossen:

  • 8a + 2 voor a = 6 geeft 8 · 6 + 2 = 48 + 2 = 50

Laat je dus niet verwarren doordat er andere letters staan!

 

Vaak worden er andere letters gebruikt als een formule is afgeleid van een bepaalde situatie of verhaal. Neem bijvoorbeeld Olivia. Olivia verdiend 14 euro per uur. De hoeveelheid geld die Olivia verdient kun je uitrekenen met de formule: g = 14 · t

Hierin is g de hoeveelheid geld die Olivia verdient en t het aantal uren dat ze werkt.

  Vuistregels

  • In formules kunnen naast getallen ook letters voorkomen. De getallen blijven hetzelfde, maar de letters kunnen verschillende waarden aannemen.
  • 8x + 2 voor x = 6 bereken je op dezelfde manier als 8c + 2 voor c = 6

  Voorbeeldvraag

Bereken voor b = 4 en a = 3

a. 9b + 16

b. 9b - 16

c. 4 + 9b

d. -2b + 5a

  

Uitwerking

a. 9b + 16 = 9 · 4 + 16 = 52

b. 9b - 16 = 9 · 4 - 16 = 20

c. 4 + 9b = 4 + 9 · 4 = 40

d. -2b + 5a = -2 · 4 + 5 · 3 = -8 + 15 = 7 

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis