Basis – ribben, vlakken en hoekpunten

Basis – ribben, vlakken en hoekpunten

  Theorie

Uitdaging

Ruimtelijke figuren zoals kubussen en balken hebben ribben, vlakken en hoekpunten. Je kunt beredeneren welke ribben en vlakken even groot zijn. Hoe dat werkt, leggen we je uit in deze theorie.

Methode

In de afbeelding zie je een verhuisdoos. Het heeft de vorm van een balk ABCD.EFGH. Hoekpunt C is in deze afbeelding niet zichtbaar.

 

Ribben

Hoe kun je nou bepalen welke ribben sowieso even lang zijn?

Dat doe je door te kijken welke ribben evenwijdig aan elkaar liggen, dus welke ribben in precies dezelfde richting lopen. Als je naar de afbeelding 'ribben' kijkt, dan zie je dat alle ribben met dezelfde lengte (die evenwijdig aan elkaar lopen), dezelfde kleur hebben.

AB = CD = AF = GH
AD = BC = EF = FG
AE = BF = CG = DH

Grensvlakken

Hoe kun je nou bepalen welke grensvlakken sowieso even groot zijn?

Dat doe je door te kijken naar welke grensvlakken tegenover elkaar staan/liggen.

ABCD = EFGH
ABFE = DCGH
AEHD = BFGC

Let op: denk om de lettervolgorde van de grensvlakken. Begin linksonder, hierna rechtsonder, rechtsboven en als laatst linksboven. Bijvoorbeeld: grensvlak ABFE en dus niet ABEF.

Met Slimleren kun je op een leuke manier thuis extra oefenen met de vakken waar jij moeite mee hebt. Zo ben je beter voorbereid en heb je nooit meer stress voor toetsen.

  Vuistregels

  • Ribben van een balk of kubus zijn even lang als ze evenwijdig aan elkaar lopen
  • Grensvlakken van een balk of kubus zijn even groot als ze tegenover elkaar staan/liggen

  Voorbeeldvraag

Hoe kun je bepalen welke ribben van een balk sowieso even lang zijn?

 

Uitwerking: Bekijk of de ribben evenwijdig aan elkaar lopen. Zo ja, dan even lang.

… meer dan 25.000 leerlingen met
Slimleren oefenen…
… en dat zij Slimleren gemiddeld
beoordelen met een 9,2!
Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.