Negatieve getallen optellen, aft...

Negatieve getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met een deelstreep

  • negatieve breuken
  • negatieve getallen delen
  • rekenen met negatieve getallen

  Theorie

Uitdaging

Een deling met negatieve getallen kun je op verschillende manieren noteren. Tot nu toe heb je waarschijnlijk geleerd om een deling op te schrijven met 2 puntjes (of een dubbele punt).

Je kunt een deling ook opschrijven met een deelstreep. In deze theorie leggen we je uit hoe dat eruit ziet en hoe je hiermee rekent.

Methode

$$\frac{-20}{5}$$ betekent hetzelfde als -20 : 5.

$$\frac{-20}{5} = -4$$ en -20 : 5 = -4.

Het is dus precies hetzelfde, alleen je noteert het anders!

$$\frac{4 + 8}{-3}$$ betekent $$(4 + 8) : -3$$ .

$$\frac{4 + 8}{-3} = \frac{12}{-3} = -4$$ net zoals $$(4+8) : -3 = -4$$.

Je berekent dus eerst $$4 + 8$$ en deelt het daarna door $$-3$$.

De regel is dat je eerst uitrekent wat er in de teller en de noemer staat, voordat je ze door elkaar deelt.

Let op: Je kunt een getal niet delen door 0. $$\frac{-25}{0}$$ heeft geen oplossingen.

  Vuistregels

  • Een deelstreep betekent precies hetzelfde als het normale deelteken " : ".
  • Reken eerst uit wat er in de teller en in de noemer staat, voordat je ze door elkaar deelt.
  • Je kunt een getal niet delen door 0.

  Voorbeeldvraag

Reken uit.

a. $$\frac{-36}{-6}$$

b. $$\frac{45}{-9}$$

c. $$\frac{24}{8} $$

d. $$\frac{14 + 6}{-2 ·5}$$

 

Uitwerking

a. $$\frac{-36}{-6} = 6$$ net zoals $$-36 : -6 = 6 $$

b. $$\frac{45}{-9} = -5$$ net zoals $$45 : -9 = -5$$

c. $$\frac{24}{8} = 3$$ net zoals $$24 : 8 = 3 $$

d. $$\frac{14 + 6}{-2 ·5} = \frac{20}{-10} = -2$$ net zoals $$(14 + 6) : (-2 · 5) = -2 $$

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis