Present continuous (ing-vorm)

Present continuous (ing-vorm)

 • tegenwoordige tijd
 • werkwoorden

  Theorie

Uitdaging

De duurvorm in de tegenwoordige tijd noemen we in de Engelse taal de present continuous. Kijk bijvoorbeeld naar de volgende zinnen: Ik ben aan het sporten. We zijn aan het zingen. Ik sta te schreeuwen. Bram zit te gamen. Deze zinnen staan allemaal in de duurvorm tegenwoordige tijd. Het vindt allemaal NU plaats.

In deze theorie gaan we drie dingen behandelen: wat is de present continuous, hoe maak je de present continuous en hoe herken je de present continuous?

Methode

De duurvorm in de tegenwoordige tijd noemen we in de Engelse taal de present continuous. Kijk bijvoorbeeld naar de volgende zinnen:

- Ik ben aan het sporten.
- We zijn aan het zingen.
- Ik sta te schreeuwen.
- Bram zit te gamen.

Deze zinnen staan allemaal in de duurvorm tegenwoordige tijd. Het vindt allemaal NU plaats.

In het Engels zijn er woordjes (signaalwoorden) waarmee je herkent dat het om het NU gaat. Kijk bijvoorbeeld naar de volgende zinnen. De present continuous is schuingedrukt en de signaalwoorden zijn dikgedrukt:

- I am reading the newspaper right now.
- He is laughing at me at the moment.
- Do your hear that as well? She is waking up!
- Cynthia is currently cycling to school.

Om de present continuous te maken heb je altijd 2 werkwoorden nodig. Namelijk een vervoeging van to be + werkwoord met -ing erachter.

                  to be           werkwoord-ing
Ik...            I am             playing
Jij...           You are        walking
Hij...          He is             studying
Zij...           She is           eating
Het...         It is               hurting
Wij...          We are        swimming
Jullie...      You are       driving
Zij...           They are      travelling

 

Wat zijn belangrijke uitzonderingen?

 • Werkwoorden die eindigen op een -e:
  - to have: He is having dinner.
  - to give: Our father is giving us many compliments.
  --> de -e verdwijnt en je plakt -ing erachter.
 • Werkwoorden die eindigen op -c:
  - to panic: She is panicking.
  --> krijgen een k erbij voor -ing
 • Werkwoorden die kort zijn, één klinker in zich hebben en waarbij maar één klemtoon mogelijk is:
  - to swap: They are swapping their Ipods, while they are listening each others music.
  - to cut: The barber is cutting her hair.
  - to stop: Look! The police is stopping that criminal.
  --> je verdubbelt de medeklinkers voor -ing.

  Let op, dit geldt niet voor werkwoorden die eindigen op één klinker en een -y.
  - We are playing some nice games.
  - She is enjoying the sunny day.
  - They are buying new clothes.
  --> je gebruikt gewoon het werkwoord en plakt er -ing achter. 
 • Werkwoorden die eindigen op een l, met één klinker ervoor:
  - to travel: Mark is travelling to Canada as we speak.
  --> je verdubbelt de l.
Met Slimleren kun je op een leuke manier thuis extra oefenen met de vakken waar jij moeite mee hebt. Zo ben je beter voorbereid en heb je nooit meer stress voor toetsen.

  Vuistregels

Om de present continuous te maken heb je altijd 2 werkwoorden nodig. Namelijk een vervoeging van to be + werkwoord met -ing erachter.

Wat zijn belangrijke uitzonderingen?

 • Werkwoorden die eindigen op een -e:
  --> de -e verdwijnt en je plakt -ing erachter.
 • Werkwoorden die eindigen op -c:
  --> krijgen een k erbij voor -ing
 • Werkwoorden die kort zijn, één klinker in zich hebben en waarbij maar één klemtoon mogelijk is:
  --> je verdubbelt de medeklinkers voor -ing.

  Let op, dit geldt niet voor werkwoorden die eindigen op één klinker en een -y.
  --> je gebruikt gewoon het werkwoord en plakt er -ing achter. 
 • Werkwoorden die eindigen op een l, met één klinker ervoor:
  --> je verdubbelt de l.

  Voorbeeldvraag

Vul de juiste werkwoordsvorm in in de zin.

1. Robert ....... (to jump) on the trampoline for hours!
2. I ....... (to put) those thoughts away right now. 
3. We, my sister and I, ....... (to have) a great time in our grandmothers' backyard.

 

Uitwerking

1. Robert is jumping on the trampoline for hours!
2. I am putting those thoughts away right now. 
3. We, my sister and I, are having a great time in our grandmothers' backyard.

… meer dan 25.000 leerlingen met
Slimleren oefenen…
… en dat zij Slimleren gemiddeld
beoordelen met een 9,2!
Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.