Past simple van onregelmatige we...

Past simple van onregelmatige werkwoorden

 • werkwoorden

  Theorie

Uitdaging

De verleden tijd noemen we in de Engelse taal de past simple.

Je weet al wanneer je de past simple gebruikt, hoe je de past simple maakt en wat de uitzonderingen zijn op de basisregel van de past simple.

Maar hoe ziet de past simple van veel voorkomende onregelmatige werkwoorden eruit?

Methode

Hoe maak je de past simple van regelmatige werkwoorden ook alweer?

De basisregel voor het schrijven van de past simple is: schrijf -ed achter de stam.

- to talk: I talked to Jim this morning.
- to watch: We watched the match yesterday.
- to play: She played with her brother.

Het maakt niet uit of je het over I, you, we of they hebt: je schrijft altijd -ed achter de stam.

Belangrijke uitzonderingen zijn:

 • Werkwoorden die eindigen op -e, krijgen alleen -d erachter:
  - to bake: We baked a delicious cake yesterday.
 • Werkwoorden die eindigen op -c, krijgen -ked erachter:
  - to panic: She panicked when she heard the bad news.
 • Werkwoorden die eindigen op -y, met een medeklinker ervoor, krijgen -ied:
  - to marry: She married him when she was 18 years old.
 • Werkwoorden die kort zijn, één klinker in zich hebben en waarbij maar één klemtoon mogelijk is, schrijf je met een extra laatste medeklinker voor -ed:
  - to swap: They swapped their Ipods to listen to each others music.
 • Werkwoorden die eindigen op een l, met één klinker ervoor krijgen een extra l:
  - to travel: We travelled to Africa last summer.

 

Hoe ziet de past simple eruit bij veel voorkomende onregelmatige werkwoorden?

Onregelmatige werkwoorden hebben een niet-regelmatige vervoeging. De vervoeging van deze werkwoorden moet je simpelweg leren door het uit je hoofd te leren en te oefenen. Enkele voorbeelden van onregelmatige werkwoorden en de bijbehorende past simple zijn:

- to be --> was/were
- to have --> had
- to do --> did
- to give --> gave
- to bring --> brought
- to see --> saw

- I was at his party.
- We were at his party.
- They had a lot of fun yesterday!
- She did that?
- He gave me his watch.
- They brought the horse to the stable.
- Last week, you saw him walking across the street, right?

Een lijst met alle onregelmatige werkwoorden kun je vinden in je boek. Door hiermee te oefenen leer je snel wat de onregelmatige werkwoorden zijn en wat de juiste vervoeging van deze werkwoorden in de past simple is.

  Vuistregels

Onregelmatige werkwoorden hebben een niet-regelmatige vervoeging. De vervoeging van deze werkwoorden moet je simpelweg leren door het uit je hoofd te leren en te oefenen. 

Enkele voorbeelden van onregelmatige werkwoorden en de bijbehorende past simple zijn:

- to be --> was/were
- to have --> had
- to do --> did
- to give --> gave
- to bring --> brought
- to see --> saw

  Voorbeeldvraag

Vul de juiste werkwoordsvorm in de past simple in in de zin.

1. Ferdinand ..... (to be) my best friend.
2. That dog ..... (to bite) me in my knee.
3. Yesterday, Jonathan ..... (to find) the wallet that he lost.
4. I ..... (to run) into the garden together with my brother.
5. This morning, you still ..... (to sleep) like a baby.

 

Uitwerking

1. Ferdinand was my best friend.
2. That dog bit me in my knee.
3. Yesterday, Jonathan found his wallet.
4. I ran into the garden together with my brother.
5. This morning, you still slept like a baby.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis