Onregelmatige werkwoorden - alle...

Onregelmatige werkwoorden - alle rijtjes (alle tijden)

  • voltooid deelwoord

  Theorie

Uitdaging

Onregelmatige werkwoorden hebben een afwijkende vorm voor de past simple (de verleden tijd), en de present perfect en de past perfect (waarin je het voltooid deelwoord moet gebruiken). Om de verschillende vormen te leren, kun je ze het best uit je hoofd leren en vaak oefenen. Na verloop van tijd blijven ze dan vanzelf in je hoofd zitten.

Hier laten we een lijst zien van de meest voorkomende onregelmatige werkwoorden in het Engels, en kun je oefenen met alle rijtjes van deze onregelmatige werkwoorden, namelijk de verleden tijd en het voltooid deelwoord.

Methode

Onregelmatige werkwoorden hebben een afwijkende vorm voor de verleden tijd en het voltooid deelwoord.

Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende onregelmatige werkwoorden. De werkwoorden staan in alfabetische volgorde. Voor deze oefeningen moet je de afwijkende vorm van de verleden tijd en het voltooid deelwoord kennen!

 Infinitief

 Verleden tijd

 Voltooid deelwoord

 Vertaling

 Be  Was/were  Been  Zijn
 Beat  Beat  Beaten  Slaan
 Become  Became  Become  Worden
 Begin  Began  Begun  Beginnen
 Bend  Bent  Bent  Buigen
 Bet  Bet  Bet  Wedden
 Bite  Bit  Bitten  Bijten
 Bleed  Bled  Bled  Bloeden
 Blow  Blew  Blown  Blazen
 Break  Broke  Broken  Breken
 Bring  Brought  Brought  Brengen
 Build  Built  Built  Bouwen
 Burn  Burned  Burned  Branden
 Burst  Burst  Burst  Barsten
 Buy  Bought  Bought  Kopen
 Catch  Caught  Caught  Vangen, halen
 Choose  Chose  Chosen  Kiezen
 Come  Came  Come  Komen
 Cost  Cost  Cost  Kosten
 Creep  Crept  Crept  Kruipen
 Cut  Cut  Cut  Snijden
 Deal  Dealt  Dealt  Delen
 Dig  Dug  Dug  Graven
 Do  Did  Done  Doen
 Draw  Drew  Drawn  Trekken, tekenen
 Dream  Dreamt  Dreamt  Dromen
 Drink  Drank  Drunk  Drinken
 Drive  Drove  Driven  Rijden, besturen
 Eat  Ate  Eaten  Eten
 Fall  Fell  Fallen  Vallen
 Feed  Fed  Fed  Voeden
 Feel  Felt  Felt  Voelen
 Find  Found  Found  Vinden
 Fly  Flew  Flown  Vliegen
 Forget  Forgot  Forgotten  Vergeten
 Freeze  Froze  Frozen  Vriezen
 Get  Got  Got  Krijgen, worden
 Give  Gave  Given  Geven
 Go  Went  Gone  Gaan
 Grow  Grew  Grown  Groeien
 Hang  Hung  Hung  Hangen
 Have  Had  Had  Hebben
 Hear  Heard  Heard  Horen
 Hide  Hid  Hidden  Verbergen
 Hit  Hit  Hit  Slaan, raken
 Hold  Held  Held  Vast(houden)
 Hurt  Hurt  Hurt  Bezeren
 Keep  Kept  Kept  Houden
 Kneel  Knelt  Knelt  Knielen
 Know  Knew  Known  Kennen, weten
 Lay  Laid  Laid  Leggen
 Lead  Led  Led  Leiden
 Learn  Learnt  Learnt  Leren
 Leave  Left  Left  Laten, verlaten
 Lend  Lent  Lent  Lenen
 Let  Let  Let  Laten, huren
 Lie  Lay  Lain  Liggen
 Light  Lit  Lit  Aansteken
 Lose  Lost  Lost  Verliezen
 Make  Made  Made  Maken
 Mean  Meant  Meant  Menen
 Meet  Met  Met  Ontmoeten
 Mistake  Mistook  Mistaken  Zich vergissen
 Mow  Mowed  Mown  Maaien
 Pay  Paid  Paid  Betalen
 Put  Put  Put  Zetten
 Read  Read  Read  Lezen
 Ride  Rode  Ridden  Rijden
 Ring  Rang  Rung  Bellen
 Rise  Rose  Risen  Opstaan
 Run  Ran  Run  Rennen
 Saw  Sawed  Sawn  Zagen
 Say  Said  Said  Zeggen
 See  Saw  Seen  Zien
 Seek  Sought  Sought  Zoeken
 Sell  Sold  Sold  Verkopen
 Send  Sent  Sent  (Ver)sturen
 Set  Set  Set  Zetten, plaatsen
 Shake  Shook  Shaken  Schudden
 Shine  Shone  Shone  Schijnen
 Shoot  Shot  Shot  Schieten
 Show  Showed  Shown  Tonen, Laten zien
 Shut  Shut  Shut  Sluiten
 Sing  Sang  Sung  Zingen
 Sink  Sank  Sunk  Zinken
 Sit  Sat  Sat  Zitten
 Sleep  Slept  Slept  Slapen
 Slide  Slid  Slid  Glijden
 Smell  Smelt  Smelt  Ruiken
 Speak  Spoke  Spoken  Spreken
 Spell  Spelt  Spelt  Spellen
 Spend  Spent  Spent  Uitgeven
 Spit  Spat  Spat  Spuwen
 Split  Split  Split  Splitsen
 Spoil  Spilt  Spoilt  Verspillen
 Spread  Spread  Spread  Sprijden
 Spring  Sprang  Sprung  Springen
 Stand  Stood  Stood  Staan
 Steal  Stole  Stolen  Stelen
 Stick  Stuck  Stuck  Kleven
 Stink  Stank  Stunk  Stinken
 Strike  Struck  Struck  Slaan
 Swear  Swore  Sworn  Zweren
 Sweep  Swept  Swept  Vegen
 Swim  Swam  Swum  Zwemmen
 Swing  Swung  Swung  Schommelen
 Take  Took  Taken  Nemen
 Teach  Taught  Taught  Onderwijzen
 Tear  Tore  Torn  Scheuren
 Tell  Told  Told  Zeggen
 Think  Thought  Thought  Denken
 Throw  Threw  Thrown  Gooien
 Understand  Understood  Understood  Begrijpen
 Undertake  Undertook  Undertaken  Ondernemen
 Wake  Woke  Woken  Wekken
 Wear  Wore  Worn  Dragen
 Weep  Wept  Wept  Wenen
 Win  Won  Won  Winnen
 Wind  Wound  Wound  Opwinden
 Write  Wrote  Written  Schrijven

  Vuistregels

Onregelmatige werkwoorden hebben een afwijkende vorm voor de past simple (de verleden tijd), en de present perfect en de past perfect (waarin je het voltooid deelwoord moet gebruiken). Om de verschillende vormen te leren, kun je ze het best uit je hoofd leren en vaak oefenen. Na verloop van tijd blijven ze dan vanzelf in je hoofd zitten.

  Voorbeeldvraag

Vul de juiste vorm van het onregelmatige werkwoord in in de zin.

1. I ..... (to see) this movie six times already.
2. The ship ..... (to sink) to the bottom of the ocean in a matter of minutes.
3. We ..... never ..... (to be) to that restaurant.
4. We ..... (to be) at your father's birthday yesterday.
5. Paul was strongly adviced to leave, so he ..... (to do).
6. Celine, our newborn baby, ..... (to sleep) since she was born.

 

Uitwerking

1. I have seen this movie six times already.
2. The ship sank to the bottom of the ocean in a matter of minutes.
3. We have never been to that restaurant.
4. We were at your father's birthday yesterday.
5. Paul was strongly adviced to leave, so he did.
6. Celine, our newborn baby, has slept since she was born.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis