Onbepaalde voornaamwoorden (some...

Onbepaalde voornaamwoorden (some, any)

  • onbepaald voornaamwoord

  Theorie

Uitdaging

Als je iemand vraagt om sinaasappels voor je mee te nemen van de supermarkt, kun je zeggen: "Please bring 4 oranges". Je zou ook kunnen zeggen: "Please bring some oranges".

Als je some of any gebruikt ben je minder specifiek dan als je een hoeveelheid noemt. Daarom noemen we deze woorden onbepaalde voornaamwoorden (indefinit pronouns). Some en any betekenen hetzelfde: een aantal, enkele of wat. Maar wanneer gebruik je welk onbepaald voornaamwoord?

Methode

De onbepaalde voornaamwoorden some en any gebruik je om iets aan te geven, maar minder specifiek dan het noemen van een hoeveelheid.

Zo kun je bijvoorbeeld een specifieke hoeveelheid noemen:
- They need to eat two sandwiches and three bananas.
- They need to a lot of sandwiches and bananas.
- They need to eat (a) few sandwiches and bananas.

Maar je kunt ook some of any gebruiken (minder specifiek):
- They need to eat some sandwiches and bananas.
- They don't need to eat any cucumbers.

Some en any betekenen hetzelfde: een aantal, een beetje, enkele of wat.

Maar wanneer gebruik je some en wanneer gebruik je any?

- Bij een bevestigende / neutrale zin gebruik je some: I have some cookies = Ik heb wat / een paar koekjes.
- Bij een ontkennende / negatieve zin gebruik je any: I don't have any cookies = Ik heb geen koekjes.
- Bij een vragende zin gebruik je any: Do you have any cookies left? = Heb je wat koekjes over?

De regel is dus als volgt:
some is voor bevestigende (+) zinnen
any is voor ontkennende (-) en vragende (?) zinnen

Helaas zijn er ook uitzonderingen op deze regel die belangrijk zijn om goed te onthouden:

1) Je gebruikt some in een vragende zin waarbij je JA als antwoord verwacht:
- Do you have any friends living in foreign countries? --> geen idee wat het antwoord is...
- Can I please have some water? (asking to a waiter) --> je verwacht JA als antwoord...
- Shouldn't you be doing some excersises today, Peter? --> je verwacht JA als antwoord...

2) Je gebruikt some in een vragende zin waneer je iemand iets aanbiedt:
- Would you like to have some coffee? --> je biedt iemand koffie aan...
- Can I give you some biscuits next to your coffee? --> je biedt iemand koekjes aan...

2) Je gebruikt any in een zin die niet ontkennend of niet vragend is als iets niet uitmaakt:
- Put on any song you like. I love all kinds of music! --> Maakt niet uit welk nummer je opzet...
- Give me any food you can find, I am just really hungry. --> Maakt niet uit welk voedsel...

  Vuistregels

Wanneer gebruik je some en wanneer gebruik je any?
- some is voor bevestigende (+) zinnen
- any is voor ontkennende (-) en vragende (?) zinnen

Uitzonderingen zijn:
- Je gebruikt some in een vragende zin waarbij je JA als antwoord verwacht.
- Je gebruikt some in een vragende zin waarbij je iemand iets aanbiedt.
- Je gebruikt any in een zin die niet ontkennend of vragend is als iets niet uitmaakt.

  Voorbeeldvraag

Vul het juiste onbepaald voornaamwoord in in de zin.

1. Can you give me ..... of those grapes please?
2. I couldn't find ..... books I used to read when I was a child.
3. Uncle Sam tries to find ..... nice rocks for his nephews.

 

Uitwerking

1. Can you give me some of those grapes please?
2. I couldn't find any books I used to read when I was a child.
3. Uncle Sam tries to find some nice rocks for his nephews.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis