Samengestelde onbepaalde voornaa...

Samengestelde onbepaalde voornaamwoorden (someone, anywhere, nobody, etc.)

  • onbepaald voornaamwoord

  Theorie

Uitdaging

Als je iemand vraagt om sinaasappels voor je mee te nemen van de supermarkt, kun je zeggen: "Please bring 4 oranges". Je zou ook kunnen zeggen: "Please bring some oranges". Als je some of any gebruikt ben je minder specifiek dan als je een hoeveelheid noemt. Daarom noemen we deze woorden onbepaalde voornaamwoorden (indefinit pronouns). Some en any betekenen hetzelfde: een aantal, enkele of wat.

Naast some en any kun je ook combinaties met -one, -body, -thing en -where maken. Bijvoorbeeld: Is there anybody in that building? He must be somewhere! John doesn't care about anything.

Maar wanneer kun je welke combinatie gebruiken?

Methode

De onbepaalde voornaamwoorden some en any gebruik je om iets aan te geven, maar minder specifiek dan het noemen van een hoeveelheid. Maar wanneer gebruik je some en wanneer gebruik je any?

- some is voor bevestigende (+) zinnen
- any is voor ontkennende (-) en vragende (?) zinnen

- Je gebruikt some in een vragende zin waarbij je JA als antwoord verwacht.
- Je gebruikt some in een vragende zin waarbij je iemand iets aanbiedt.
- Je gebruikt any in een zin die niet ontkennend of vragend is als iets niet uitmaakt.

Samenstellingen met some en any zijn ook mogelijk. Naast some en any kun je ook combinaties met -one, -body, -thing en -where maken.

                       People                                   Things                   Places
some...          someone, somebody          something            somewhere
any...             anyone, anybody                  anything               anywhere
no...               no one, nobody                    nothing                 nowhere
every...          everyone, everybody           everything            everywhere

De voornaamwoorden somebody/someone/something/somewhere worden gebruikt in bevestigende zinnen. Anybody/anyone/anything/anywhere worden gebruikt in ontkennende en vragende zinnen. Ook hier de gelden de uitzonderingen zoals die gelden voor some en any.

- So Victor, I guess you would like to tell me something? --> verwacht JA als antwoord
- I am so thirsty, please give me something to drink! --> bevestigende zin
- Hello?! Is there anybody home? --> vragende zin
- Unfortunately, my best friend doesn't like to do anything with me today. --> ontkennende zin
- I don't want to go anywhere today. --> ontkennende zin
- I want to go nowhere today. --> nowhere kan in de plaats voor don't ... anywhere

Hieronder zie je een lijst met alle samengestelde onbepaalde voornaamwoorden en de betekenis erachter:

someone – iemand
somebody – iemand
something – iets
somewhere - ergens
anyone – iemand
anybody - iemand
anything – iets
anywhere - ergens
no one – niemand
nobody – niemand
nothing – niets
nowhere - nergens
everyone – iedereen
everybody – iedereen
everything – alles
everywhere - overal
each other – elkaar

Merk op dat alle samengestelde onbepaalde voornaamwoorden in één woord geschreven worden, met uitzondering van each other en no one.

  Vuistregels

Naast some en any kun je ook combinaties met -one, -body, -thing en -where maken.

                       People                                   Things                   Places
some...          someone, somebody          something            somewhere
any...             anyone, anybody                  anything               anywhere
no...               no one, nobody                    nothing                 nowhere
every...          everyone, everybody           everything            everywhere

  Voorbeeldvraag

Vul het juiste samengestelde onbepaald voornaamwoord in in de zin.

1. They are so bored. Can you give them something to play with? ..... will do!
2. I will buy ..... for his birthday tomorrow. I hope he will like it!
3. Did you give your telephone number to ..... (iemand) yesterday evening?

 

Uitwerking

1. They are so bored. Can you give them something to play with? Anything will do!
2. I will buy something for his birthday tomorrow. I hope he will like it!
3. Did you give your telephone number to anyone / anybody yesterday evening?

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis