Wederkerende voornaamwoorden (my...

Wederkerende voornaamwoorden (myself, yourself, etc.)

  • wederkerend voornaamwoord

  Theorie

Uitdaging

In het Engels komen ook wederkerende voornaamwoorden voor. Denk aan me, je, zich en ons. En in combinatie met werkwoorden: ik verveel me, jij vergist je, zij vermaken zich, we kleden ons om.

Maar wat zijn de wederkerende voornaamwoorden in het Engels en wanneer gebruik je welke? En zijn alle wederkerende werkwoorden in het Nederlands ook wederkerende werkwoorden in het Engels?

Methode

Alle wederkerende voornaamwoorden (reflexive pronouns) eindigen in het Engels op –self of -selves. We kennen de volgende wederkerende voornaamwoorden:

ENKELVOUD
myself – me(zelf), mij(zelf)
yourself – je(zelf)
herself – zich(zelf)
himself – zich(zelf)
itself – zich(zelf)
oneself – zich(zelf)

MEERVOUD
ourselves – ons(zelf)
yourselves – zich(zelf), jullie
themselves – zich(zelf)

In het Engels worden wederkerende werkwoorden minder gebruikt dan in het Nederlands. Ze worden meestal enkel gebruikt om nadruk te leggen of te specificeren wat er precies gebeurd is. Kijk maar naar de volgende voorbeelden:

- In the match he hit himself with his tennis racket.
- In de wedstrijd stootte hij zichzelf met zijn tennisracket.

- She cut herself badly whilst she was peeling some potatoes.
- Ze heeft zich flink gesneden terwijl ze wat aardappelen aan het schillen was.

Het wederkerend voornaamwoord 'zich' wordt in het Engels vaak weggelaten.

- She dresses herself well.
- She dressed well.
- Ze kleedt zich goed.

- Do you remember yourself the date of his arrival in the company?
- Do you remember the date of his arrival in the company?
- Herinnert u zich de datum van zijn aankomst in het bedrijf?

Er bestaat een groot aantal wederkerende werkwoorden in het Nederlands die in het Engels niet wederkerend zijn.

- To be mistaken – zich vergissen
- To complain about – zich beklagen over
- To develop – zich ontwikkelen
- To feel – zich voelen
- To get dressed – zich aankleden
- To hurry – zich haasten
- To move – zich bewegen
- To oppose / resist – zich verzetten tegen
- To prepare for – zich voorbereiden op
- To remember – zich herinneren
- To shave – zich scheren
- To turn around – zich omdraaien

Kijk maar naar de volgende zin:

- She turned around before taking her place.
- Ze draaide zich om voordat ze haar plaats innam.

  Vuistregels

Alle wederkerende voornaamwoorden (reflexive pronouns) eindigen in het Engels op –self of -selves. We kennen de volgende wederkerende voornaamwoorden:

ENKELVOUD
myself – me, mij
yourself – je
herself – zich(zelf)
himself – zich(zelf)
itself – zich(zelf)
oneself – zichzelf

MEERVOUD
ourselves – ons
yourselves – zich, jullie
themselves – zich(zelf)

  Voorbeeldvraag

Vul het juiste wederkerend voornaamwoord in in de zin.

1. I looked at ..... in the mirror and thought: Wow, I look good!
2. My brother and I learned to respect ..... and others.
3. Do you think that he is able to see ..... right after the eye treatment.

 

Uitwerking

1. I looked at myself in the mirror and thought: Wow, I look good!
2. My brother and I learned to respect ourselves and others.
3. Do you think that he is able to see himself right after the eye treatment.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis