Vragende voornaamwoorden (what, ...

Vragende voornaamwoorden (what, where, when, who, etc.)

  • vragend voornaamwoord

  Theorie

Uitdaging

De vragende voornaamwoorden of vraagwoorden (interrogative pronouns) gebruik je om iets te vragen. In de Engelse taal kennen we de volgende vragende voornaamwoorden: what, where, when, who, which, why en how.

Maar wanneer gebruik je welk vragend voornaamwoord?

Methode

De vragende voornaamwoorden of vraagwoorden (interrogative pronouns) gebruik je om een vraag te stellen. In de Engelse taal kennen we de volgende vragende voornaamwoorden:

- what             wat?
- where           waar?
- when            wanneer?
- who              wie?
- which           welke?
- why               waarom?
- how              hoe?

Hieronder zie je een voorbeeld van iedere vraagwoord in een zin:

Voorbeeldzin                                     Betekenis vraagwoord?       Verwijst naar?
- What: What is going on?               wat                                            iets
- Where: Where is my bike?             waar                                         plaats
- When: When do we arrive?           wanneer                                  tijd
- Who: Who is that man?                  wie                                           iemand
- Which: Which one is green?          welke                                       keuze
- Why: Why do you like that?           waarom                                   reden/uitleg
- How: How do you know him?       hoe                                          manier

Wat opvalt is dat vraagwoorden altijd vóóraan de zin staan. Daarnaast is het niet mogelijk een vraagwoord (what, who, why, when, where, which, how) te beantwoorden met ja of nee. Het is namelijk altijd een open vraag.

  Vuistregels

Voorbeeldzin                                     Betekenis vraagwoord?       Verwijst naar?
- What: What is going on?               wat                                            iets
- Where: Where is my bike?             waar                                         plaats
- When: When do we arrive?           wanneer                                  tijd
- Who: Who is that man?                  wie                                           iemand
- Which: Which one is green?          welke                                       keuze
- Why: Why do you like that?           waarom                                   reden/uitleg
- How: How do you know him?       hoe                                          manier

  Voorbeeldvraag

Vul het juiste vragend voornaamwoord in in de zin.

1. ..... jacket do you want to buy? This one over here, or that one over there?
2. ..... did find out that you have to retake this exam? Last week?
3. ..... is everybody screaming so loud?

 

Uitwerking

1. Which jacket do you want to buy? This one over here, or that one over there?
2. When did find out that you have to retake this exam? Last week?
3. Why is everybody screaming so loud?

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis