Persoonlijke voornaamwoorden als...

Persoonlijke voornaamwoorden als onderwerp (I, you, he, she, etc.)

  • persoonlijk voornaamwoord

  Theorie

Uitdaging

De persoonlijke voornaamwoorden (personal pronouns) gebruik je om naar iemand of iets te refereren of letterlijk te wijzen. Een persoonlijk voornaamwoord is vaak het onderwerp van een zin.

Welke persoonlijke voornaamwoorden kennen we (als onderwerp van een zin) en wanneer gebruik je welk persoonlijk voornaamwoord?

Methode

Persoonlijke voornaamwoorden (personal pronouns) gebruik je om naar iemand of iets te refereren of letterlijk te wijzen. Een persoonlijk voornaamwoord is vaak het onderwerp van een zin.

Het is belangrijk om te weten hoe je iets of iemand aanspreekt. Daarvoor kun je de volgende persoonlijke voornaamwoorden gebruiken:

ENKELVOUD
- ik                 I                 I am buying some candy.
- jij, u             you          You are Jerry.
- hij                he             He is my father.
- zij                she            She is my mother.
- het               it               It is a lovely cat.

MEERVOUD
- wij               we              We are good friends.
- jullie, u        you            You look great together.
- zij                they           They love to eat pizza.

 

Let op de volgende belangrijke punten:

  • I wordt altijd met een hoofdletter geschreven, ook middenin een zin!
  • Het Engels heeft maar één vorm voor jij, u en jullie: you.
  • Als je over dingen spreekt, gebruik je it. Dit is ook het geval bij dieren waarvan het geslacht onbekend of onbelangrijk is. Bijvoorbeeld: That is a parrot. It sits on a plant; Dat is een papegaai. Hij zit op een plant.
  • Bij de vertaling van zij moet je goed opletten of het over 1 persoon gaat (= she) of over meerdere personen (= they).

  Vuistregels

ENKELVOUD
- ik                 I                 I am buying some candy.
- jij, u             you           You are Jerry.
- hij                he             He is my father.
- zij                she            She is my mother.
- het               it               It is a lovely cat.

MEERVOUD
- wij               we             We are good friends.
- jullie, u        you            You look great together.
- zij                they           They love to eat pizza.

  Voorbeeldvraag

Kies het juiste persoonlijke voornaamwoord of vul het juiste persoonlijke voornaamwoord in.

1. I think that ...... (he/she/we) is my smartest girlfriend.
2. ...... is a fast car.
3. My mother thinks that ...... (zij) are happy together.
4. ...... love to ride my own bicycle.
5. So ...... (you/he/it) do like the present that I bought?

 

Uitwerking 

1. I think that she is my smartest girlfriend.
2. It is a fast car.
3. My mother thinks that they are happy together.
4. I love to ride my own bicycle.
5. So you do like the present that I bought?

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis