Engels meervoud, Nederlands enke...

Engels meervoud, Nederlands enkelvoud

 • meervoud
 • zelfstandig naamwoord

  Theorie

Uitdaging

Sommige zelfstandige naamwoorden zijn in het Engels altijd meervoud terwijl ze in het Nederlands enkelvoud zijn. In het Engels zijn deze woorden meervoud, meestal omdat het om voorwerpen gaat die uit twee delen bestaan (een bril heeft twee glazen, enzovoort).

In dit onderwerp behandelen we deze zelfstandig naamwoorden.

Methode

Sommige zelfstandige naamwoorden zijn in het Engels altijd meervoud terwijl ze in het Nederlands enkelvoud zijn. In het Engels zijn deze woorden meervoud, meestal omdat het om voorwerpen gaat die uit twee delen bestaan (een bril heeft twee glazen, enzovoort).

glasses bril
pants ondergoed
stairs trap
binoculars verrekijker
jeans spijkerbroek
outskirts buitenwijk
police politie
shorts korte broek
trousers broek
series serie
scissors  schaar
pyjamas pyjama
savings spaargeld

Als je deze woorden in een zin zet dan ziet dat er als volgt uit:

 • Zijn bril is nu al stuk!
 • His glasses are broken already!
 • Deze schaar die hij heeft gekocht was niet zo makkelijk te gebruiken.
 • Those scissors he bought were not so easy to use.
 • Tom zijn broek heeft een gat aan de rechterkant.
 • Tom's jeans have a hole on the right side.

Je ziet dus dat je de werkwoordsvorm in het meervoud moet schrijven. Ook aanwijzende voornaamwoorden (these, those) en persoonlijke voornaamwoorden (it --> them) zet je in het meervoud.

 • You mean these pants? I am sure he loves them.
 • Those stairs are really steap. Let's climb them right now!

Er zijn ook woorden die alleen in een meervoudvorm bestaan, maar in een zin toch als enkelvoud behandeld worden (de rest van de zin staat in het enkelvoud):

 • Athletics (atletiek) is a sport that Henk doesn't like.
 • Billiards (biljart) is easier for me, because I do it five times a week.
 • Dominoes (domino) is a game that we used to play when we were 5 years old.
 • Mathematics (wiskunde) is the best subject in school, I love it!
 • Politics (politiek) is so interesting, especially in the United States of America!

  Vuistregels

Sommige zelfstandige naamwoorden zijn in het Engels altijd meervoud terwijl ze in het Nederlands enkelvoud zijn. In het Engels zijn deze woorden meervoud, meestal omdat het om voorwerpen gaat die uit twee delen bestaan (een bril heeft twee glazen, enzovoort).

  Voorbeeldvraag

Vertaal de woorden tussen haakjes en vervoeg de werkwoorden.

1. Did you buy ..... (die verrekijker) I am holding? ..... (Is die nieuw)?
2. You like to have the same ..... (pyjama) as I am wearing, right? My mom bought ..... (ze) at the Kalverstraat in Amsterdam.
3. The police ..... (to be) arriving any moment now.

 

Uitwerking

1. Did you buy these binoculars I am holding? Are they new?
2. You like to have the same pyjamas as I am wearing, right? My mom bought them at the Kalverstraat in Amsterdam.
3. The police are arriving any moment now.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis