Trappen van vergelijking

 • bijvoeglijk naamwoord
 • bijwoord
 • trappen van vergelijking

  Theorie

Uitdaging

Om dingen of mensen te beschrijven gebruik je bijvoeglijke naamwoorden, zoals small, clever, beautiful, nice en tall.

Je kunt er vergelijkingen mee maken door ze in de vergrotende en overtreffende trap te zetten, net als in het Nederlands groot - groter - grootst.

Hoe dit in het Engels precies werkt leggen we je uit in dit onderwerp.

Methode

Eén lettergreep

Bijvoeglijk naamwoorden met één lettergreep krijgen -er in de vergrotende trap en -est in de overtreffende trap:

Stellende trap Vergrotende trap Overtreffende trap
small smaller smallest
rich richer richest
cool cooler coolest

Bij bijvoeglijke naamwoorden van één lettergreep die eindigen op a/e/i/o/u + een medeklinker wordt de laatste letter verdubbeld + -er en -est:

big        bigger   biggest 

Bijvoeglijke naamwoorden van één lettergreep die eindigen op -e, krijgen -r en -st:

large larger  largest 

 

Twee lettergrepen

Bijvoeglijke naamwoorden van twee lettergrepen die eindigen op -er, -ow en -y, krijgen -er en -est óf more ... en most ... :

clever cleverer / cleverest /
more clever most clever

Dit geldt ook voor woorden van twee lettergrepen waarvan de klemtoon op de laatste lettergreep valt:

polite politer / politest /
more polite most polite

Bijvoeglijke naamwoorden van twee lettergrepen die eindigen op -e, krijgen -r en -st of more ... en most ... :

simple simpler / simplest /
more simple most simple

Bijvoeglijke naamwoorden van twee lettergrepen die eindigen op -y, krijgen -ier en -iest maar soms mag ook more ... en most ... :

happy happier / happiest /
(more happy) (most happy)

Ook de volgende woorden kunnen zowel -er / -est krijgen als more ... / most ...

common  commoner / commonest /
more common most common
quiet quieter / quietest /
more quiet most quiet
stupid stupider / stupidest /
more stupid most stupid

 

Drie of meer lettergrepen en overige

De overige bijvoeglijke naamwoorden van twee lettergrepen en die van drie of meer lettergrepen, krijgen more en most ervoor: 

boring (saai) more boring  most boring
famous (beroemd)  more famous  most famous 
beautiful (mooi) more beautiful most beautiful
exceptional (uitzonderlijk) more exceptional most exceptional

 

Onregelmatige bijvoeglijke naamwoorden

Het Engels kent een aantal onregelmatige bijvoeglijke naamwoorden:

bad (slecht)      worse     worst
far (ver*) further furthest
far (ver*) farther farthest
good (goed) better best
ill (ziek)  worse  worst 
little (weinig) less least
many (veel**) more most
much (veel**)  more  most 
old (oud***) elder eldest

* farther/further en farthest/furthest:
farther - farthest gebruik je als het om een echte afstand gaat (Australia is farther than Turkey) & further - furthest gebruik je in figuurlijke afstanden (This problem needs further investigation).

** many / much:
many gebruik je voor telbare zaken (many children, many books),
much gebruik je voor niet-telbare zaken (much water, much hope)

*** het regelmatige old - older - oldest bestaat ook, maar vooral bij personen gebruik je het onregelmatige old-elder-eldest. Elder en eldest kun je alléén gebruiken als bijvoeglijk naamwoord voor een zelfstandig naamwoord, bijv.: he is my elder brother (hij is mijn oudere broer). Je kunt dus niet zeggen: "He is elder than Jim", maar wel: "He is older than Jim."

Met Slimleren kun je op een leuke manier thuis extra oefenen met de vakken waar jij moeite mee hebt. Zo ben je beter voorbereid en heb je nooit meer stress voor toetsen.

  Vuistregels

 1. Bijvoeglijk naamwoorden met één lettergreep krijgen -er in de vergrotende trap en -est in de overtreffende trap
 2. Bij bijvoeglijke naamwoorden van één lettergreep die eindigen op a/e/i/o/u + een medeklinker wordt de laatste letter verdubbeld + -er en -est
 3. Bijvoeglijke naamwoorden van één lettergreep die eindigen op -e, krijgen -r en -st

 4. Bijvoeglijke naamwoorden van twee lettergrepen die eindigen op -er, -ow en -y, krijgen -er en -est óf more ... en most ...
 5. Dit geldt ook voor woorden van twee lettergrepen waarvan de klemtoon op de laatste lettergreep valt
 6. Bijvoeglijke naamwoorden van twee lettergrepen die eindigen op -e, krijgen -r en -st of more ... en most ...
 7. Bijvoeglijke naamwoorden van twee lettergrepen die eindigen op -y, krijgen -ier en -iest maar soms mag ook more ... en most ...

 8. De overige bijvoeglijke naamwoorden van twee lettergrepen en die van drie of meer lettergrepen, krijgen more en most ervoor

  Voorbeeldvraag

Schrijf de juiste trap van vergelijking op.

1. amazing
2. good
3. fat
4. happy
5. careful

 

Uitwerking

1. amazing - more amazing - most amazing
2. good - better - best
3. fat - fatter - fattest
4. happy - happier - happiest
5. careful - more careful - most careful

… meer dan 25.000 leerlingen met
Slimleren oefenen…
… en dat zij Slimleren gemiddeld
beoordelen met een 9,2!
Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.