Voorzetsels van plaats en tijd (at, on & in)

Voorzetsels van plaats en tijd (at, on & in)

  Theorie

Uitdaging

Een voorzetsel (preposition) zegt iets over de relatie tussen verschillende elementen in een zin. Zo heb je voorzetsels die iets zeggen over de locatie/plaats (in het huis, op het huis, onder het huis) en heb je voorzetsels die iets zeggen over de tijd (om half zeven, op donderdag, in 2012).

In het Engels noemen deze voorzetsels prepositions of place and prepositions of time.

In dit onderwerp beperken we ons tot de Engelse voorzetsels at, on & in en leggen we je uit wanneer je welk voorzetsel kunt gebruiken.

Methode

Het aangeven van een tijdstip of plaats kun je doen met een voorzetsel:

PLAATSEN
- I'm at the airport
- I'm on the airport
- I'm in the airport

TIJDEN
- We will arrive at noon.
- We will arrive on Sunday.
- We will arrive in August.

In beide gevallen betekenen alle drie de zinnen iets anders, omdat er een ander voorzetsel wordt gebruikt. Je kunt alle drie de voorzetsels at, on en in zoals je ziet gebruiken voor een plaats en voor een tijd.

 

REGELS MET BETREKKING TOT PLAATSEN

We gebruiken at als je het hebt over dat iemand of iets bij een bepaalde locatie is:
--> I'm waiting for you at the airport.

We gebruiken on als je het over de oppervlakte hebt / iets ergens bovenop is:
--> I'm sitting on the table.

We gebruiken in als je het hebt over dat iemand of iets in een bepaalde locatie is:
--> I'm sleeping in your bed.

 

REGELS MET BETREKKING TOT TIJDEN

We gebruiken at als je het hebt over specifieke tijdstippen:
--> We will arrive at noon / 3 o'clock / lunchtime.

We gebruiken on als je het hebt over dagen en data:
--> We will arrive on Sunday / your birthday / 10 april 1989.

We gebruiken in als je het hebt over langere periodes of als je het woord 'over' bedoeld:
--> We will arrive in August / spring / the evening / 10 minutes.

Met Slimleren kun je op een leuke manier thuis extra oefenen met de vakken waar jij moeite mee hebt. Zo ben je beter voorbereid en heb je nooit meer stress voor toetsen.

  Vuistregels

REGELS MET BETREKKING TOT PLAATSEN

  • We gebruiken at als je het hebt over dat iemand of iets bij een bepaalde locatie is
  • We gebruiken on als je het over de oppervlakte hebt / iets ergens bovenop is
  • We gebruiken in als je het hebt over dat iemand of iets in een bepaalde locatie is

REGELS MET BETREKKING TOT TIJDEN

  • We gebruiken at als je het hebt over specifieke tijdstippen
  • We gebruiken on als je het hebt over dagen en data
  • We gebruiken in als je het hebt over langere periodes of als je het woord 'over' bedoeld

  Voorbeeldvraag

Vul het juiste voorzetsel in in de zin. Kies uit at, in of on.

1. I just threw my laundry ..... the washing machine.
2. The bus is leaving ..... 10 minutes, children!
3. She will be waiting for you ..... the shopping mall.
4. Bill is looking forward to see you ..... Claudia's birthday!

 

Uitwerking

1. I just threw my laundry in the washing machine.
2. The bus is leaving in 10 minutes, children!
3. She will be waiting for you at the shopping mall.
4. Bill is looking forward to see you on Claudia's birthday!

… meer dan 25.000 leerlingen met
Slimleren oefenen…
… en dat zij Slimleren gemiddeld
beoordelen met een 9,2!
Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.