once, ones, one's

once, ones, one's

  Theorie

Uitdaging

De woorden once, ones en one's worden weleens met elkaar verward, omdat ze hetzelfde klinken. Ze hebben echter wel een verschillende betekenis!

Maar wanneer gebruik je dan once, wanneer ones en wanneer gebruik je one's? Dat leggen we je uit in dit onderwerp!

Methode

Once betekent eenmaal, eens, ooit:

 • I once saw a bird fly against that window.
 • Ik zag ooit een vogel tegen dat raam aan vliegen.

The ones betekent degenen:

 • These citizens are after all the ones for whom these institutions are working.
 • Deze burgers zijn uiteindelijke degenen voor wie deze instituten werken.
 • If you collect the clean bricks, then I will collect the dirty ones.
 • Als jij de schone bakstenen verzamelt, dan verzamel ik de vieze.

One betekent niet alleen één, maar ook menOne's is van men afgeleid en betekent iemands, zijn, z'n:

 • One must always try to control one's emotions.
 • Men moet altijd proberen z'n emoties beheersen.

  Vuistregels

 • Once betekent eenmaal, eens, ooit
 • The ones betekent degenen
 • One betekent niet alleen "één", maar ook "men". One's is daarvan afgeleid en betekent iemands of z'n

  Voorbeeldvraag

Vul de lege plek in de zin aan. Kies uit: once, ones & one's.

1. ..... health is much more important than having lots of money.
2. There are lots of books here. Which ..... are yours?
3. That definitely is a ..... in a lifetime opportunity!

 

Uitwerking

1. One’s health is much more important than having lots of money.
2. There are lots of books here. Which ones are yours?
3. That definitely is a once in a lifetime opportunity!

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis