quite, quiet, quit

quite, quiet, quit

  Theorie

Uitdaging

De woorden quite, quiet en quit worden weleens met elkaar verward, omdat ze zowel in uitspraak als geschrift erg op elkaar lijken. Ze hebben echter totaal verschillende betekenissen!

Maar wanneer gebruik je dan quite, wanneer quiet en wanneer gebruik je quit? Dat leggen we je uit in dit onderwerp!

Methode

Quite betekent nogal of behoorlijk.

  • I am quite nervous for this afternoon's exam.
  • Ik ben nogal nerveus voor het examen vanmiddag.

Quiet betekent stil of kalm.

  • Yesterday the sea was very rough. Luckily, today it's pretty quiet.
  • Gisteren was de zee erg ruig. Gelukkig is het vandaag redelijk kalm.

Quit betekent stoppen of ontslag nemen.

  • I quit my job today, because I don't want to work for that rude man anymore.
  • Ik heb vandaag ontslag genomen, omdat ik niet meer voor die onaardige man wil werken.

  Vuistregels

  • Quite betekent nogal of behoorlijk
  • Quiet betekent stil of kalm
  • Quit betekent stoppen of ontslag nemen

  Voorbeeldvraag

Vul de lege plek in de zin aan. Kies uit: quite, quiet & quit.

1. It was very ..... in the forest.
2. Leslie ..... smoking as of today, because it is very bad for your health.
3. That's ..... a long drive actually.

 

Uitwerking

1. It was very quiet in the forest.
2. Leslie quit smoking as of today, because it is very bad for your health.
3. That's quite a long drive actually.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis