Rationale getallen

Rationale getallen

 • gehele getallen
 • natuurlijke getallen
 • breuken
 • ratio
 • rationale getallen
 • soorten getallen

  Theorie

Uitdaging

Er zijn verschillende soorten getallen. Zo zijn er natuurlijke getallen, gehele getallen en breuken. Dit zijn allemaal rationale getallen.

In deze theorie leggen we je alles uit over rationale getallen.

Methode

Rationale getallen zijn op te delen in natuurlijke getallen, gehele getallen en breuken.

Natuurlijke getallen

 • Dit zijn alle getallen die hoger of gelijk zijn aan 0 zonder decimalen achter de komma, zoals: 0, 1, 2, 3, ... De getallen 193 en 12.451.015 zijn bijvoorbeeld ook natuurlijke getallen.

Gehele getallen

 • Dit zijn alle getallen, onder en boven en gelijk aan 0, zonder decimalen achter de komma, zoals -2, -1, 0, 1 ,2, ... De getallen -806 en 541 zijn bijvoorbeeld ook gehele getallen, maar 40,6 en -3,25 niet.

Breuken 

 • Een breuk bestaat uit een teller en een noemer, met een deelstreep ertussen. Het is een getal gedeeld door een ander getal (en er kan ook een heel getal voor staan).

  $$\mbox{Breuk}=\frac{\mbox{Teller}}{\mbox{Noemer}}$$

Handige regel!

 • Rationale getallen zijn alle getallen die te schrijven zijn als een breuk.

  Bijvoorbeeld: $$8\frac{4}{5}$$, $$\mbox{-5}$$ en $$\mbox{88}$$ zijn rationale getallen, want ze zijn allemaal deelbaar (op te schrijven als een breuk):

  $$8\frac{4}{5}$$ = $$\frac{40}{5} + \frac{4}{5} $$ = $$\frac{44}{5}$$
  $$\mbox{-5}$$ = $$\frac{-5}{1}$$
  $$\mbox{88}$$ = $$\frac{88}{1}$$

  Alle natuurlijke en gehele getallen vallen dus ook binnen deze regel!

  Vuistregels

 • Rationale getallen zijn alle getallen die te schrijven zijn als een breuk.
 • $$\mbox{Breuk}=\frac{\mbox{Teller}}{\mbox{Noemer}}$$
 • De teller en de noemer zijn gehele getallen.
 • De noemer kan nooit 0 zijn.

  Voorbeeldvraag

Geef aan of het een natuurlijk getal, een geheel getal of een breuk is.

a. $$\mbox{-4}$$

b. $$\frac{23}{84}$$

c. $$\mbox{2.457}$$

d. $$\frac{-14}{68}$$

6. $$12\frac{1}{8}$$

 

Uitwerking

a. $$\mbox{-4}$$ is een geheel getal.

b. $$\frac{23}{84}$$ is een breuk.

c. $$\mbox{2.457}$$ is een natuurlijk getal.

d. $$\frac{-14}{68}$$ is een breuk.

e. $$12\frac{1}{8}$$ = $$\frac{97}{8}$$. Dus het is breuk.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis