Van percentage naar deel van de ...

Van percentage naar deel van de totale hoeveelheid

  • percentage hoeveelheid
  • percentage berekenen
  • hoeveelheid
  • procenten
  • procentuele veranderingen
  • procentuele toename
  • procentuele afname
  • rekenen met procenten

  Video

  Theorie

Uitdaging

Verhoudingen tussen getallen worden vaak weergegeven in procenten. Dit is handig omdat het een duidelijke weergave geeft van hoe een bepaalde waarde in verhouding staat tot het totaal. Als je bijvoorbeeld zegt dat er in de wereld 350 miljoen mensen met blond haar zijn, dan zegt dit je waarschijnlijk niet heel veel. Maar als je de hoeveelheid blonde mensen uitdrukt in een percentage, namelijk ongeveer 5%, dan wordt het duidelijk dat er eigenlijk helemaal niet zoveel mensen met blond haar zijn.

In deze theorie leggen we je uit hoe je kunt uitrekenen, als er een percentage van een totaal gegeven is, hoeveel dat aantal procent in absolute aantallen is.

Methode

Een procent is een honderdste deel van een geheel. Dus $$1\%=\frac{1}{100}=0,01$$ en bijvoorbeeld 14% is dus geschreven als een decimaal getal 0,14.

Als je nu 14% van 560 wil bepalen, vermenigvuldig je 560 met de factor 0,14. Dit komt uit op: 560 · 0,14 = 78,4.

Dus 14% van 560 is 78,4.

Als je wilt uitrekenen hoeveel een percentage van een bepaalde hoeveelheid in absolute aantallen is, vermenigvuldig je de totale hoeveelheid met de factor.

  Vuistregels

  • $$1\% = \frac{1}{100} = 0,01$$
  • Het percentage betekent 'het aantal procent'

  Voorbeeldvraag

Een koe geeft gemiddeld 25 liter melk per dag. Van deze 25 liter wordt 35% gebruikt voor het maken van kaas. Hoeveel liter melk is dat?

 

Uitwerking

0,35 · 25 = 8,75 liter melk

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis