Rekenvolgorde inclusief machten en wortels

Rekenvolgorde inclusief machten en wortels

 • herleiden
 • rekenvolgorde
 • machtsverheffen
 • voorkennis rekenen
 • kwadraten en wortels

  Theorie

Uitdaging

Soms heb je te maken met sommen waarbij je zowel moet kwadrateren, worteltrekken, vermenigvuldigen, delen, optellen of aftrekken en dat allemaal door elkaar. Om de berekeningen wel juist uit te voeren, is het belangrijk om je aan de rekenvolgorde te houden.

Hoe de rekenvolgorde in dit geval werkt leggen we uit in deze theorie.

Methode

Als je in een som meerdere berekeningen moet uitvoeren, houd je de volgende rekenvolgorde aan:

 1. Alle sommen binnen de haakjes uitrekenen.
 2. Alle machtsverheffingen uitvoeren en wortels berekenen.
 3. Alle vermenigvuldigingen en delingen van links naar rechts.
 4. Alle op- en aftelsommen uitrekenen van links naar rechts.
Met Slimleren kun je op een leuke manier thuis extra oefenen met de vakken waar jij moeite mee hebt. Zo ben je beter voorbereid en heb je nooit meer stress voor toetsen.

  Vuistregels

Rekenvolgorde

 1. Alle sommen binnen de haakjes uitrekenen.
 2. Alle machtsverheffingen uitvoeren en wortels berekenen.
 3. Alle vermenigvuldigingen en delingen van links naar rechts.
 4. Alle op- en aftelsommen uitrekenen van links naar rechts.

  Voorbeeldvraag

Bereken: $$7 + 3^2 - 4(2 + 8) + \frac{9}{3}$$

 

Uitwerking

Stap 1. Reken de som binnen de haakjes uit:

$$7 + 3^2 - 4(2 + 8) + \frac{9}{3} = 7 + 3^2 - 4 · 10 + \frac{9}{3}$$.

Stap 2. Voer alle machtsverheffingen uit:

$$7 + 3^2 - 4 · 10 + \frac{9}{3} = 7 + 9 - 4 · 10 + \frac{9}{3}$$

Stap 3. Alle vermenigvuldigingen en delingen van links naar rechts uitvoeren: $$7 + 9 - 40 + \frac{9}{3} = 7 + 9 - 40 + 3$$

Stap 4. Alle op- en aftelsommen uitrekenen van links naar rechts.

7 + 9 - 40 + 3 = 16 - 40 + 3 = -24 + 3 = -21

… meer dan 25.000 leerlingen met
Slimleren oefenen…
… en dat zij Slimleren gemiddeld
beoordelen met een 9,2!
Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.