Staafdiagrammen

Staafdiagrammen

  • staafdiagram
  • diagrammen

  Theorie

Uitdaging

In de statistiek hebben we vaak te maken met verschillende gegevens, zoals meetresultaten. Diagrammen worden gebruikt om op een overzichtelijke manier deze informatie weer te geven.

Eén van de diagrammen die regelmatig wordt gebruikt is het staafdiagram. In deze theorie leggen we uit wat een staafdiagram is en hoe je deze kunt aflezen en tekenen.

Methode

Een staafdiagram bestaat uit staven in een assenstelsel die los van elkaar staan. Elke staaf geeft iets anders weer en de lengte van de staaf geeft een aantal aan. Een staafdiagram kan allerlei verschillende soorten informatie weergeven.

Aflezen

  • Om te weten wat iedere staaf weergeeft moet je naar de (horizontale) x-as kijken of naar de legenda.
  • Om te weten wat de waarde is van iedere staaf, kijk je naar de (verticale) y-as.

Tekenen

  • Stap 1: Zet de juiste informatie op de x-as en y-as.
  • Stap 2: Teken bij elke bekende waarde op de x-as een staaf zo hoog als de bijbehorende waarde op de y-as.
  • Stap 3: Maak eventueel een legenda bij de staven.

  Vuistregels

  • $$\mbox{Een staafdiagram bestaat uit staven in een assenstelsel die los van elkaar staan}$$
  • $$\mbox{aantal % van het totaal}=\frac{\mbox{aantal}}{\mbox{totaal}}\cdot 100$$

  Voorbeeldvraag

In de afbeelding is een staafdiagram te zien. Anne, Bart, Claas en Dirk hebben een inzamelactie gedaan van schoenen voor het goede doel. In de staafdiagram is te zien hoeveel ieder heeft opgehaald.

a. Wie heeft de meeste schoenen opgehaald?

b. Hoeveel procent van het totale aantal is dat?

 

Uitwerking

a. Anne heeft de meeste schoenen opgehaald: 9 paar schoenen.

b. Het totale aantal ingezamelde schoenen is het aantal van Anne, Bart, Claas en Dirk bij elkaar opgeteld.
Totaal = 9 + 6 + 7 + 4 = 26 paar schoenen.

We gaan berekenen hoeveel procent 9 paar schoenen van het totale aantal is.
$$\frac{deel}{totaal} · 100\% = \mbox{percentage} $$ $$\frac{9}{26} · 100\% = 34,6 \% $$

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis