negatieve getallen optellen en a...

Gevorderd - negatieve getallen optellen en aftrekken

  • negatieve getallen
  • rekenen met negatieve getallen
  • negatieve getallen optellen en aftrekken

  Theorie

Uitdaging

Net zoals met positieve getallen, moet je ook leren rekenen met negatieve getallen. Een negatief getal kun je herkennen aan het min-teken voor het getal.

In deze theorie leer je hoe je met negatieve getallen kunt optellen en aftrekken.

Methode

Voor het optellen van negatieve getallen gebruik je de regel:

  • + - = -

Zo is bijvoorbeeld 19 + -2 = 19 - 2 = 17.
Het optellen van een negatief getal is hetzelfde is als het aftrekken van een positief getal. 

Voor het aftrekken van negatieve getallen gebruik je de regel:

  • - - = +

Zo is bijvoorbeeld 9 - - 2 = 9 + 2 = 11.
Het aftrekken van een negatief getal is hetzelfde als het optellen van een positief getal.

Als er haakjes in de som staan, werk je die eerst weg.
-3 + (2 - -4) - 1
= -3 + (2 + 4) - 1
= -3 + 6 - 1
= 2

  Vuistregels

  • + - = -
  • - - = +

  Voorbeeldvraag

Bereken.
a. -4 + -9
b. $$3 + -3\frac{2}{3}$$

 

Uitwerking

a. - + is hetzelfde als -. Dus -4 - 9 = -13
b. $$-\frac{2}{3}$$

b. 3+3233+3233+3233+323

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis