Oppervlakte-eenheden

Oppervlakte-eenheden

 • eenheden
 • oppervlakte
 • oppervlakte-eenheden
 • eenhedenbalk

  Theorie

Uitdaging

Oppervlakte-eenheden gebruiken we in het dagelijks leven om inzicht te krijgen in hoeveel oppervlakte iets inneemt. In de figuur zie je een balk met oppervlakte-eenheden. Van links naar rechts staan de eenheden van groot naar klein. Zo is vierkante kilometer de grootste eenheid en vierkante millimeter de kleinste eenheid. Meestal rekenen we in vierkante meters.

Methode

Het rekenen met oppervlakte-eenheden lijkt op het rekenen met lengte-eenheden, maar gaat net anders. Als we m2 naar cm2 willen omrekenen, kijken we op de balk hoeveel stapjes hier tussen zitten.

In de figuur zie je dat er twee stappen naar rechts genomen moeten worden om van m2 naar cm2 te gaan.

 • Als we naar rechts gaan, betekent dit vermenigvuldigen. Elke stap is nu 100, in plaats van 10! Dit komt doordat je met het kwadraat werkt, want 102 = 10 · 10 = 100!

  In dit geval doen we 2 stappen op de balk, dus vermenigvuldigen we met 100 · 100 = 10.000.

 • Rekenen we de andere kant op, van bijvoorbeeld mm2 naar m2, dan nemen we 3 stappen naar links. Dit betekent delen door 100 · 100 · 100 = 1.000.000

Vierkante hectometer = hm2 noemen we hectare = ha.
Vierkante decameter = dam2 noemen we are.

1 km2 = 1.000.000 m2

1 ha = 10.000 m2

1 are = 100 m2

1 m2 = 100 dm2

1 m2 = 10.000 cm2

1 m2 = 1.000.000 mm2

  Vuistregels

 • Vierkante hectometer = hm2 noemen we hectare = ha.
 • Vierkante decameter = dam2 noemen we are.
 • Een stapje naar links betekent delen.
 • Een stapje naar rechts betekent vermenigvuldigen.
 • Elke stap is gelijk aan een factor 100.

  Voorbeeldvraag

Vul het juiste antwoord in:

a. 1,3 m2 = ... cm2

b. 4.300 mm2 = ... dm2

 

Uitwerking

a. Als we van vierkante meter naar vierkante centimeter gaan, nemen we 2 stappen naar rechts. Dit betekend vermenigvuldigen met 100 · 100 = 10.000.

1,3 · 10.000 = 13.000

1,3 m2 = 13.000 cm2

b. Als we van vierkante millimeter naar vierkante decimeter gaan, nemen 2 stappen naar links, dus delen we door 100 · 100 = 10.000.

4.300 : 10.000 = 0,43

4.300 mm2 = 0,43 dm2

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis