Een introductie van negatieve ge...

Een introductie van negatieve getallen

  • getallenlijn
  • negatieve getallen
  • rekenen met negatieve getallen

  Theorie

Uitdaging

Bekijk de getallenlijn. Getallen die boven 0 liggen zijn positieve getallen, getallen die onder 0 liggen zijn negatieve getallen. Negatieve getallen herken je aan het min-teken voor het getal.

Links op de getallenlijn worden de getallen kleiner, rechts worden de getallen groter.

Methode

Het getal $$-3\frac{1}{3}$$ is bijvoorbeeld kleiner dan $$-1\frac{1}{2}$$, en het getal $$2\frac{3}{4}$$ is groter dan $$1\frac{1}{5}$$.

  • In plaats van de tekst 'kleiner dan' gebruiken we ook wel het teken <. Je schrijft dan $$-3\frac{1}{3}$$ < $$-1\frac{1}{2}$$.
  • In plaats van de tekst 'groter dan' gebruiken we het teken >. Je schrijft dan $$2\frac{3}{4}$$ > $$1\frac{1}{5}$$.

Merk op dat dit dezelfde tekens zijn, maar dan omgekeerd.

Als je de som -4 + 3 gaat berekenen moet je goed opletten doordat er een min-teken voor de 4 staat.

-4 + 3 = -1, als dit niet direct duidelijk is, kun je gebruik maken van de getallenlijn. Begin bij het getal -4 en neem dan 3 stapjes naar rechts.

  Vuistregels

  • < betekent 'kleiner dan'
  • > betekent 'groter dan'
  • = betekent 'gelijk aan'

  Voorbeeldvraag

Vul bij het vraagteken <, > of = in:

a. -9 (?) -8

Reken uit.

b. -8 + 2

c. -5 - 4

 

Uitwerking 

a. -9 < -8

Kleine getallen liggen aan de linkerkant van de getallenlijn en grote getallen aan de rechterkant. -9 ligt meer naar links dan -8 en is dus een kleiner getal.

b. -8 + 2 = -6

Je begint op de getallenlijn bij -8 en neemt 2 stapjes naar rechts. Dan kom je uit bij -6.

c. -5 - 4 = -9

Je begint op de getallenlijn bij -5 en neemt vervolgens 4 stapjes naar links. De uitkomst is -9.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis