Introductie van de cirkel - basi...

Introductie van de cirkel - basis eigenschappen

 • cirkel
 • straal
 • diameter
 • middelpunt
 • middellijn
 • eigenschappen van cirkels
 • driehoeken tekenen met de passer

  Theorie

Uitdaging

Een goede cirkel teken je met behulp van je passer. Een cirkel is ook een figuur met een aantal eigenschappen. Welke dat zijn leer je hier.

Methode

Cirkel

Om een cirkel te tekenen maak je gebruik van een passer.

 • Het middelpunt van een cirkel ligt precies even ver van elk punt op de cirkel.
 • De straal is de lengte van de lijn die loopt vanuit het middelpunt naar de cirkel.
 • De diameter, ook wel de middellijn, is een lijn die door het middelpunt gaat en de cirkel precies door 2 deelt. Je zou ook kunnen zeggen dat een diameter uit twee stralen bestaat die tegenover elkaar liggen.

Een cirkel met middelpunt M en straal 1 cm noteren we als volgt: ⊙(M, 1 cm).

  Vuistregels

 • Het middelpunt van een cirkel ligt even ver van elk punt op de cirkel.
 • Een straal loopt van het middelpunt naar de cirkel.
 • De diameter, ook wel de middellijn, is een lijn die door het middelpunt gaat en de cirkel precies door 2 deelt.

  Voorbeeldvraag

Wat is de middenlijn?

Uitwerking:

De lijn die de cirkel precies door 2 deelt en dus door het middelpunt loopt. De middellijn is hetzelfde als de diameter.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis