Vermenigvuldigen met meer dan tw...

Vermenigvuldigen met meer dan twee negatieve getallen

 • negatieve getallen vermenigvuldigen
 • rekenen met negatieve getallen

  Theorie

Uitdaging

We kunnen vermenigvuldigen met negatieve en positieve getallen. Soms komt het voor dat we met meer dan 2 getallen vermenigvuldigen. Daarbij moeten we opletten of de uitkomst negatief of positief wordt aangezien de regels anders zijn dan met 2 getallen.

Methode

Een negatief getal vermenigvuldigen met een negatief getal geeft een positieve uitkomst, maar een negatief getal · een negatief getal · een negatief getal = een negatieve uitkomst!

 • - · - = +
 • - · - · - = -

Je kunt de min getallen tellen. Als dit een oneven aantal is, dan is de uitkomst negatief.

 • 2 min-getallen vermenigvuldigen is dus positief. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor 4, 6, 8, .. min-getallen.
 • 3 min-getallen vermenigvuldigen is dus negatief. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor 5, 7, 9, .. min-getallen.

Voorbeelden:

 • -1 · -1 = 1
 • -1 · -1 · -1 = -1 (dit zijn 3 min-getallen, dus een negatieve uitkomst)
 • -1 · -1 · -1 · -1 = 1 (dit zijn 4 min-getallen, dus een positieve uitkomst)
 • -1 · -1 · -1 · -1 · -1 = -1 (dit zijn 5 min-getallen, dus een negatieve uitkomst)
 • -1 · -1 · -1 · -1 · -1 · -1 = 1 (dit zijn 4 min-getallen, dus een positieve uitkomst)

  Vuistregels

 • positief met positief = positieve uitkomst
 • negatief met negatief = positieve uitkoms
 • positief met negatief = negatieve uitkomst
 • negatief met positief = negatieve uitkomst

Bij een vermenigvuldiging met meer dan twee getallen, tel je het aantal min-tekens!

 • Is het aantal minnen een even getal? Dan is de uitkomst positief.
 • Is het aantal minnen een oneven getal? Dan is de uitkomst negatief.

  Voorbeeldvraag

Bereken.

a. 4 · 6

b. -5 · 3

c. 7 · -6

d. -9 · -8

e. -3 · -1 · -1

f. -8 · -7 · -1 · -1

g. -2 · -3 · -4 · 1

h -4 · -6 · -1 · -1 · 2

 

Uitwerking

a. 4 · 6 = 24

b. -5 · 3 = -15

c. 7 · -6 = -42

d. -9 · -8 = 72

e. -3 · -1 · -1 = -3

f. -8 · -7 · -1 · -1 = 56

g. -2 · -3 · -4 · 1 = -24

h -4 · -6 · -1 · -1 · 2 = 48

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis