Bezitsvorm ('s - ' - ..of..)

Bezitsvorm ('s - ' - ..of..)

  Theorie

Uitdaging

De bezitsvorm (possessive) ken je wel uit het Nederlands. Denk maar aan combinaties als: Tims auto, Olivia's huis, James' olifant of de trui van Maarten.

In het Engels kennen we ook de bezitsvorm. In het Engels zijn er drie manieren waarop je bezit kunt aangeven. Hoe dat precies werkt leggen we je uit in dit onderwerp.

Methode

In het Engels zijn er drie manieren waarop je bezit kunt aangeven. Namelijk met 's (apostrof s), ' (alleen een apostrof erachter) of met ...of... (tussen woorden in).

In de meeste gevallen gebruik je 's

 • Paul's car is awesome!
 • My friend's dog stinks.
 • Our sister's hobby is horseriding.

Als een woord al eindigt op een -s (= vaak het geval bij meervoudsvormen), dan zet je alleen een apostrof erachter:

 • Our friends' apartment is at the top floor of the building.
 • I found the students' books on that desk over there.
 • Their neighbours' dog is barking the entire day.

Let op het verschil in betekenis tussen enkelvoudsvormen en meervoudsvormen:

 • my brother's car = de auto van mijn broer
 • my brothers' car = de auto van mijn broers

Als je een naam van een persoon wiens naam eindigt op een s,  een winkel, product, of tijdsaanduiding omschrijft, dan kun je beide vormen gebruiken:

 • James's / James' new haircut looks terrible.
 • McDonald's / McDonalds' burgers are very unhealthy.
 • Yesterday's / Yesterdays' weather was fantastic! 

Wanneer je aan wilt geven dat iets ergens bij hoort, gebruik je …of… voor dingen, plaatsen en landen:

 • The arrival of the storm
 • The back of the car
 • The top of the mountain
 • The roof of the building
 • The outskirts of India

  Vuistregels

 • In de meeste gevallen gebruik je 's
 • Als een woord al eindigt op een -s (= vaak het geval bij meervoudsvormen), dan zet je alleen een apostrof erachter
 • Als je een naam van een persoon, winkel, product, of tijdsaanduiding omschrijft, dan kun je beide vormen gebruiken
 • Wanneer je aan wilt geven dat iets ergens bij hoort, gebruik je …of… voor dingen, plaatsen en landen

  Voorbeeldvraag

Maak correcte bezitsvormen.

the company - the boss --> the boss of the company

1. son - Tim
2. the bottom - the bucket
3. newspaper - yesterday
4. the building - the roof
5. hobby - their brothers

 

Uitwerking

1. Tim's son
2. The bottom of the bucket
3. Yesterday's / Yesterdays' newspaper
4. The roof of the building
5. Their brothers' hobby

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis